VID 2021.gada 29.aprīlī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Published: 26.04.2021. 16.28


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
29.04.2021. Kr.Valdemāra iela 31, Rīga
Kontaktpersona
Kristīne Kovalevska, kristine.kovalevska.1@vid.gov.lv, Tālr. 67120206
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.2, Oskara Kalpaka ielā 72, Liepājā, kad.Nr.1700 902 1216
Daudzums: 
1 gab.