VID 2021.gada 30.aprīlī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 27.04.2021. 11.45


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
30.04.2021. Grants iela 13A, Rīga
Kontaktpersona
Oskars Rostoks, e-pasts: oskars.rostoks@vid.gov.lv, tel. 67120255, mob.tel. 27074316
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Dioferr"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Automašīna Toyota Land Cruiser 150, izlaiduma gads 2016., par 9100,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
1 gab.