VID 2021.gada 4.februārī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 26.01.2021. 18.56


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
04.02.2021. Gaileņu iela 7, Rīga
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, inese.uzklinge@vid.gov.lv, Tālr. 67120203
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA “Vaikuļāni”
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietotas pneimatiskās un gāzes pistoles par 54,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
11 gab.
Nosaukums: 
Jaunas rūpnieciski ražotas ikonas par 27,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
270 gab.