VID 2021.gada 8.janvārī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 04.01.2021. 15.47


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
08.01.2021. Gaileņu ielā 7, Rīga
Kontaktpersona
Dina Alberte dina.alberte@vid.gov.lv; mob.telefons Nr.28662300 Inese Uzkliņģe inese.uzklinge@vid.gov.lv; mob.telefons Nr.26815585
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Citadele Plus"; SIA "DL fortune"; SIA "Grata JG"; SIA "Ināra V", SIA "Vaikuļāni"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
dažādas lietotas preces par 245,55 EUR bez PVN; dažādas lietotas preces par 200,00 EUR bez PVN; dažādas lietotas preces par 1072,28 EUR bez PVN; dažādas lietotas preces par 80,50 EUR bez PVN; dažādas lietotas preces par14,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
668 vien.