VID 2021.gada 9.aprīlī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Published: 06.04.2021. 16.57


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
09.04.2021. Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, e-pasts: inese.uzklinge@vid.gov.lv, tel.67120203, mob.tel.26815585
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
Cēsu novada pašvaldība
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums, Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra Nr.42900050101001019
Daudzums: 
1 gab.