VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2019.gada 12.septembrī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Published: 09.09.2019. 11.17


Sub menu

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
12.09.2019. Vaļņu iela 28, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 211 B,Jēkabpilī
Daudzums: 
1 gab.