VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2019.gada 23.septembrī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Published: 11.09.2019. 14.47


Sub menu

Interesentiem, kuri vēlas piedalīties valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas procesā, pieteikties VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldē pa tālruni 67121683, mob.telefons 28662300.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
23.09.2019. Grants ielā 13A, Rīgā
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
cigaretes
Daudzums: 
393044 gab.
Nosaukums: 
cigāri
Daudzums: 
206 gab.
Nosaukums: 
tabakas izstrādājumi
Daudzums: 
20,076 kg
Nosaukums: 
cigaretes
Daudzums: 
4000 gab