VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde līdz 2019.gada 18.aprīlim organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju

 Published: 05.04.2019. 09.21


Sub menu

Augstāk minēto valstij piekritīgo mantu iespējams apskatīties, iepriekš piesakoties pa tel. Nr. 28662300 vai 67121683; 67121687. Piedāvājumā lūdzam norādīt Jūsu piedāvāto cenu bez PVN, kā arī apmaksas veidu. Piedāvājumu skenētā veidā lūdzam nosūtīt uz e-pastu NPPP.lietvediba [at] vid.gov.lv līdz 2019.gada 18 aprīlim plkst.17.00. Vienlaikus informējam, ka tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu tiks piešķirtas komersantam, kurš piedāvās visaugstāko cenu par konkrēto mantas vienību, kuram Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz 150 euro un kuram uz doto brīdi nav nenokārtotas saistības par iepriekš iegādātu valstij piekritīgo mantu. Slēdzot ar komersantu līgumu par mantas realizāciju, tiek noteikta priekšapmaksa 50 % apmērā no realizācijas ceļā paredzamajiem ienākumiem, ja mantas pārdošanas summa ir vienāda vai lielāka par EUR 427

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par pakalpojuma sniegšanu
Datums, vieta un adrese
18.04.2019. Piedrujas iela 20, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
ģenerators (izmērs 3m x 2m x 1,5m)
Daudzums: 
1 gab.