VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju par pakalpojuma sniegšanu līdz 2019.gada 17.septembrim

 Published: 11.09.2019. 16.07


Sub menu

Piedāvājumā lūdzam sniegt informāciju par piedāvāto mantas iznīcinašanas pakalpojumu (turpmāk Pakalpojums), tajā skaitā mantas iznīcināšanai nepieciešamo laiku. Piedāvājumā lūdzam norādīt Jūsu piedāvāto cenu par Pakalpojumu bez PVN. Piedāvājumu skenētā veidā lūdzam nosūtīt uz e-pastu NPPP.lietvediba [at] vid.gov.lv līdz 2019.gada 17.septembrim, plkst.17.00. Vienlaikus informējam, ka tiesības sniegt Pakalpojumu par valstij piekritīgo mantu tiks piešķirtas komersantam, kurš piedāvās viszemāko cenu par Pakalpojuma sniegšanu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nepārsniedz 150 euro. (sīkāk informācija pa tel.Nr.28662300 un Nr.67121687)

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par pakalpojuma sniegšanu
Datums, vieta un adrese
17.09.2019. Gaileņu iela 7, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Dažāda veida bojāti apavi
Daudzums: 
2744 pāri