VID organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas - lietota gāzes ieroča realizāciju līdz 2021.gada 18.maijam

 Published: 30.04.2021. 14.33


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par realizāciju
Mantas atrašanās vieta
Višķu ielā 21ž, Daugavpilī.
Kontaktpersona
Inita Vaivade, e-pasta adrese: Inita.Vaivade@vid.gov.lv., tel.nr. 67123056
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietots gāzes ierocis Ekol Vipo 4,5, Nr.E4VP-13120398
Daudzums: 
1 gab.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līdz 18.05.2021.
Dokumentācija