VID organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas – vieglās plašlietojuma automašīnas Toyota Land Cruiser 150 realizāciju pārstrādei un/vai izjaukšanai rezerves daļās līdz 2021.gada 7.aprīlim

 Published: 19.03.2021. 14.41


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Cenu aptauja par realizāciju
Mantas atrašanās vieta
Grants ielā 13A, Rīgā
Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tel.67120202 mob.tel.28662300
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Vieglā plašlietojuma automašīna Toyota Land Cruiser 150
Daudzums: 
1 gab.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līdz 07.04.2021.
Dokumentācija