2012.gadā no uzņēmējiem saņemti 658 tarifu kvotu pieteikumi; visvairāk importēti zivju produkti no Norvēģijas un dzīvnieku barība

 Publicēts: 18.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Lai izmantotu iespēju importēt noteiktas preces no trešām valstīm ar samazinātu vai nulles muitas tarifu likmi, 2012.gadā Latvijas komersanti iesniedza 658 tarifu kvotu pieteikumus. Pagājušā gadā Latvijā pieprasītākās bija zivju un zivju produktu un dzīvnieku barības importam noteiktās tarifa kvotas.

2012.gadā no uzņēmējiem saņemti un Eiropas Komisijai nosūtīti kopumā 658 tarifu kvotu pieteikumi, tajā skaitā 32 gadījumos – pēc preču izlaišanas brīvā apgrozībā. Pieprasītās tarifu kvotas 100 % apmērā piešķirtas 652 gadījumos, daļēji piešķirtas trijos gadījumos, atteikums sakarā ar pieteikto kvotu izsmelšanu saņemts trijos gadījumos.

Vispieprasītākās Latvijā 2012.gadā bija pārtikas produktu un dzīvnieku barības importam noteiktās tarifu kvotas. 30,6 % no kopējā preču daudzuma, kam Latvijā tika pieprasītas kvotas, veido zivis un zivju produkti (galvenokārt Norvēģijas izcelsmes siļķes un makreles), 28,2 % – dzīvnieku barība,  11,9 % – augļu izstrādājumi (galvenokārt Meksikas un Izraēlas izcelsmes apelsīnu sulas koncentrāts), 3,1 % – vīni (Moldovas izcelsmes vīni), 2,5 % – augļi un rieksti (Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mandeļrieksti un Turcijas izcelsmes vīnogas) un 2 % – citas preces. 21,7 % no kopējā preču daudzuma, kuram 2012.gadā tika pieprasītas tarifu kvotas, veido rūpniecībā izmantojamās preces (galvenokārt Ukrainas izcelsmes ferosilīcijs un ferosilīcijmangāns).

Izmantojot iespēju noteiktā laika posmā importēt Eiropas Savienībā noteiktu preču daudzumu, piemērojot samazinātu vai nulles muitas tarifa likmi, 2012.gadā Latvijā ievestas aptuveni 2 650 tonnas zivju un to produktu, 2 413 tonnas dzīvnieku barības, 1 818 tonnas ferosilīcija un ferosilīcijmangāna, 1034 tonnas apelsīnu sulas, 154 tonnas mandeļriekstu, 88 tonnas konditorejas izstrādājumu, 57 tonnas vīnogu, 56 tonnas sagatavotu vai konservētu tomātu, 2693 hektolitri vīna un citas preces.

Arī 2013.gadā uzņēmējiem ir pieejamas vairāk nekā 650 tarifu kvotas, ko piešķir Eiropas Komisija hronoloģiskā secībā atbilstoši dienām, kad pieņemtas deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā.  Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.876 „Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu” noteikto kārtību importētāji triju gadu laikā no preču importēšanas brīža var iesniegt arī retrospektīvu kvotas pieteikšanas iesniegumu.

Plašāka informācija par atvērtajām jaunajām tarifu kvotām un tarifu kvotu pieteikšanas kārtību pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā  "Muita" > "Muitas tarifu atvieglojumi – tarifu kvotas".

Detalizēta informācija par visām pieejamajām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) datu bāzē sadaļā "Tarifu kvotas" > "Meklēšana" >" Kvotu statusa izmaiņas". Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā "Tarifu kvotas" > " Meklēšana" > "Tarifu kvotu pieteikumi", ievadot  muitas deklarācijas jeb VAD numuru.

Atbildes uz jautājumiem par tarifu kvotu pieteikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 67111401.

18.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.

 


Informācija presei