2013.gada pirmajā pusgadā VID veica PVN pārmaksas atmaksu vidēji 15 dienās

 Publicēts: 01.08.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Laika gaitā pilnveidojot gan Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID), nodokļu administrēšanas darbības, gan normatīvo aktu regulējumu, kā arī veicot VID strukturālās pārmaiņas, 2013.gada 1.pusgadā Pievienotās vērības nodokļa (turpmāk – PVN) pārmaksas atmaksa tika veikta vidēji 15 dienās, kas, salīdzinot ar 2012.gada attiecīgo periodu, ir par piecām dienām mazāk. Kopumā 2013.gada 1.pusgadā PVN ir atmaksāts 327,83 milj. latu apmērā, kas ir par 2,22 milj. latu jeb 0,7 % vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā periodā. 

2013.gada 1.pusgadā lēmums par pārmaksas pamatotību līdz 10 dienām no PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa ir pieņemts 41 % gadījumu (2012.gada 1.pusgadā – 26 %), no 11 līdz 20 dienām – 29 % gadījumu (2012.gada 1.pusgadā – 31 %), no 21 līdz 30 dienām – 26 % gadījumu (2012.gada 1.pusgadā – 34 %), no 31 līdz 75 dienām – 3 % (2012.gada 1.pusgadā – 8 %), bet virs 75 dienām vien 1 % gadījumu (tāpat kā 2012.gada 1.pusgadā).  

Kopumā 2013.gada 1.pusgadā pieprasītā PVN pārmaksas atmaksu summa ir 386,3 milj. lati. Savukārt šajā periodā kopumā atmaksātā/novirzītā pārmaksātā PVN summa ir 327,8 lati, tajā skaitā uz nodokļu maksātāju bankas kontiem ir atmaksāta PVN pārmaksas atmaksa 254,9 milj. latu apmērā, bet citu nodokļu maksājumu segšanai novirzīti 72,9 milj. latu.

Lai sekmētu neformālās ekonomikas īpatsvara mazināšanos un novērstu negodīgas konkurences iespējas uzņēmumiem, kuri nepilda savas nodokļu saistības un savā darbībā izvēlas krāpnieciskas metodes, kā arī lai veicinātu pilnīgu nodokļu saistību izpildi, tajā skaitā, lai novērstu PVN zudumus, VID 2013.gada 1.pusgadā ir pieņēmis lēmumu neapstiprināt un neatmaksāt pieprasīto PVN pārmaksas atmaksu 6,2 milj. latu apmērā (2012.gada 1.pusgadā –8,3 milj. latu).

VID vērš uzmanību, ka kopš 2008.gada ir vērojama stabila PVN pārmaksas apmēra samazināšanās tendence, kas liecina par efektīvu pārmaksātā PVN atmaksas kārtību VID. Kopš 2008.gada pārmaksu apmērs ir samazinājies no 436,01 milj. latu līdz 108,56 milj. latu 2012.gada beigās. 2013.gada jūnija beigās PVN pārmaksa bija 91,75 milj. latu, kas ir par 16,81 milj. latu jeb 15,5% mazāka nekā pārmaksa 2012.gada decembra beigās. Nelielais pārmaksu pieaugums 2013.gada 1.pusgadā skaidrojams ar pārmaksas atmaksas kārtību, kad atmaksas, kas neatbilst tūlītējiem atmaksas nosacījumiem, tiks atmaksātas taksācijas gada beigās (sk. attēlu).

Lai atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam VID savlaicīgi nodrošinātu pārmaksātās PVN summas apstiprināšanu, VID ir izstrādāta PVN pārmaksu riska analīzes programmatūra, ar kuras palīdzību atbilstoši VID definētiem riska kritērijiem visi nodokļu maksātāju PVN deklarācijās uzrādītie dati par konkrēto taksācijas periodu tiek elektroniski novērtēti.

Nodokļu maksātājiem, kuriem PVN pārmaksu riska analīzes rezultātā netiek identificēti būtiski riski, PVN pārmaksa tiek apstiprināta visīsākajos termiņos, nepieprasot papildus informāciju. Savukārt nodokļu maksātājiem, kuriem PVN pārmaksu riska analīzes rezultātā tiek identificēti riski, pirms pārmaksātās PVN summas apstiprināšanas tiek veikti papildus nodokļu administrēšanas pasākumi.

Papildinformācija par PVN summas atmaksāšanas kārtību

Lai sekmētu uzņēmējdarbības uzlabošanos, tika veikti grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kas stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī, kardināli mainot nodokļu maksātājiem pārmaksātās PVN summas atmaksāšanas kārtību. Tādējādi tika nodrošināts, ka pēc iespējas ātrāk pārmaksātais PVN nonāk atpakaļ pie uzņēmējiem, jo „jaunās kārtības” ieviešana paredzēja visu pārmaksāto PVN summu apstiprināšanu pēc nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanas.

Atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” (spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim) VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija, pārceļ apstiprināto pārmaksāto PVN summu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļa summu vai atmaksā uz nodokļu maksātāja norādīto noguldījuma kontu, vai novirza kārtējo nodokļu maksājumu un nokavēto nodokļu maksājumu veikšanai.

Savukārt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam (stājās spēkā no 2013.gada 1.janvāra) VID pārmaksāto PVN summu apstiprina un pārceļ vai atmaksā/novirza 30 dienu laikā pēc likumā noteiktā PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Kādos gadījumos var veidoties nodokļa pārmaksa

Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir ietverti visi iespējamie gadījumi, kad atbilstoši darbības veidam var veidoties nodokļa pārmaksa un nodokļa pārmaksu var saņemt uzreiz pēc taksācijas perioda pārmaksas pamatotības apstiprināšanas:

  • ar 0% likmi apliekamo darījumu vērtība un to darījumu apjoms, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, ir vismaz  90% no kopējās apliekamo darījumu vērtības;
  • pārmaksātā  nodokļa summa pārsniedz 1000 latu un ar nodokļa 0% likmi vai samazināto likmi apliekamo darījumu apjoms vai to darījumu apjoms kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, ir vismaz 20% no kopējās apliekamo darījumu vērtības;
  • pārmaksātā  nodokļa summa par pamatlīdzekļiem pārsniedz 100 latu un reģistrētais nodokļa maksātājs ir pieprasījis tā atmaksu;
  • pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu īpašā nodokļa režīma piemērošanai kokmateriālu piegādēm un ar to saistīto pakalpojumu, būvniecības pakalpojumu un metāllūžņu piegādēm un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanai;
  • pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 8000 latu.

Jāatzīmē, ka šie nosacījumi kopš 2010.gada ir pilnveidoti un nodrošina regulāru pārmaksātās summas atmaksu. Beidzoties taksācijas gadam, VID uzkrāto pārmaksāto PVN summu atmaksā nodokļu maksātāja norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad VID ir apstiprinājis pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas gadu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties sarunas tēmu „Nodokļi”, vērsties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti.

31.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei