2015.gads

 Publicēts: 29.03.2017. 08.15


Apakšsadaļu izvēlne

2016.gada 31.martā svinīgā Lielāko nodokļu maksātāju apbalvošanas pasākuma laikā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone pasniedza īpaši šim pasākumam darinātas balvas un atzinības rakstus 2015.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem, kā arī aktīvākajam VID sadarbības partnerim.

Vienlaikus 2016.gada 1.aprīlī 2448 nodokļu maksātājiem, t.sk. 1964 nodokļu maksātājiem atkārtoti, bet 484 nodokļu maksātājiem – pirmo reizi, tika nosūtīta VID pateicība par 2015.gadā veiktajām ievērojamām iemaksām valsts budžetā, godprātīgo un atbildīgo attieksmi pret nodokļu saistību izpildi un līdzšinējo sekmīgo sadarbību ar nodokļu administrāciju.

Balvas un atzinības rakstus saņēma 2015.gada lielākie nodokļu maksātāji dažādās nominācijās. Jāatzīmē, ka šogad pirmo gadu katrā no 13 kategorijām tika pasniegta ne tikai galvenā balva, bet atzinības rakstu saņēma arī otrs lielākais nodokļu maksātājs attiecīgajā nominācijā.


SIA “Rimi Latvia” – “2015.gada lielākais algas nodokļu maksātājs”
AS “Swedbank” – “2015.gada otrais lielākais algas nodokļu maksātājs”
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia” – “2015.gada lielākais akcīzes nodokļa maksātājs”
SIA “Neste Latvija” – “2015.gada otrais lielākais akcīzes nodokļa maksātājs”
SIA “Orlen Latvija” – “2015.gada lielākais pievienotās vērtības nodokļa maksātājs”
AS “Latvijas Gāze” – “2015.gada otrais lielākais pievienotās vērtības nodokļa maksātājs”
SIA “Mikrotīkls” – “2015.gada lielākais eksportētājs (pēc eksporta apjoma uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām)”
Kooperatīvā sabiedrība “Latraps” – “2015.gada otrais lielākais eksportētājs (pēc eksporta apjoma uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām)”
SIA “Ventspils Port Services” – “2015.gada debija”
SIA “Mežgaile, Māliņa un Austriņš” – otrās vietas ieguvējs kategorijā “2015.gada debija”
AS “Latvenergo” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs (valsts, pašvaldību kapitālsabiedrība)”
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs (valsts, pašvaldību kapitālsabiedrība)”
Biedrība “Latvijas Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija” – “2015.gada aktīvākais VID sadarbības partneris”
SIA “Evija” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Kurzemes plānošanas reģionā”
AS “UPB” –  “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Kurzemes plānošanas reģionā”
SIA “Astarte-Nafta” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Zemgales plānošanas reģionā”
AS “Virši-A” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Zemgales plānošanas reģionā”
AS “Cēsu alus” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā”
AS “Valmieras stikla šķiedra” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā”
SIA “LatRosTrans” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Latgales plānošanas reģionā”
AS “Latvijas maiznieks” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Latgales plānošanas reģionā”
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā”
SIA “Neste Latvija” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā"
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia” – “2015.gada lielākais nodokļu maksātājs Latvijā”
SIA “Neste Latvija” – “2015.gada otrais lielākais nodokļu maksātājs Latvijā”

2015.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem un aktīvākajam VID sadarbības partnerim tika pasniegtas īpaši šim gadījumam darinātas balvas, kuru vizuālais risinājums asociatīvi veidots bišu šūnu veidā. Bišu šūna raksturo sakārtotības jēdzienu, šūnu radītājām bitēm piemītošo nepagurstošo darbīgumu un apziņu, cik svarīgs stropa un saimes pastāvēšanā ir ikviena pienesums. Tādējādi balva simbolizē ideju par valsti, kuras pamatu, ilgtspēju un kopīgo labklājību nodrošina tieši sekmīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības rezultātā gūtie ieņēmumi un godprātīgi veiktie maksājumi valsts budžetā.

Lielākie nodokļu maksātāji tika godināti jau deviņpadsmito gadu. Svinīgais pasākums norisinājās VID administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, klātesot arī VID sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā – pārstāvjiem.