2017.gada 1.janvārī stājas spēkā izmaiņas Vispārējās priekšrocību sistēmas piemērošanā

 Publicēts: 30.12.2016. 10.09


Apakšsadaļu izvēlne

VID informē, ka 2017.gada 1.janvārī stājas spēkā izmaiņas Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) piemērošanā. Eiropas Savienībā un citās VPS saņēmēju valstīs eksportētāju reģistrēšanai un elektroniskai uzskaitei ar 2017.gada 1.janvāri tiks ieviesta Eiropas Komisijas uzturētā Reģistrēto eksportētāju sistēma (turpmāk REX sistēma), un pakāpeniski līdz 2020.gadam Form A izcelsmes sertifikāti tiks aizstāti ar reģistrēta eksportētāja (REX) paziņojumu par izcelsmi.

Elektronisko muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) ar 2017.gada 1.janvāri tiks sasaistīta ar Eiropas Komisijas uzturēto REX sistēmu, tādējādi nodrošinot automātiskas REX numura pārbaudes importa muitas deklarācijā.

Detalizēta informācija par VPS izmantošanas izmaiņām ir publicēta VID mājas lapā, sadaļā “Vispārējā priekšrocību sistēma”.

Muita