2017.gada rudenī plānotas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē

 Publicēts: 09.05.2017. 12.34


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām ir uzsākts darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) funkcionalitāšu pārbūves. Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “E-muita (1.kārta)” ietvaros. Kā pirmā Savienības Muitas kodeksa prasībām tiks pielāgota EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitāte. Plānots, ka jaunā EMDAS MAN/PU versija produkcijas vidē lietotājiem būs pieejama 2017.gada septembra otrajā pusē.

Lielākās izmaiņas lietotājam būs pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk – PUD) datu elementu (aiļu) apjomā, izkārtojumā, nosaukumos un aizpildēs. Tiks rasti jauni risinājumi, lai optimizētu PUD, kas seko pēc tranzīta procedūras, apstrādi, tādējādi samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai. Jaunajā EMDAS MAN/PU funkcionalitātē lietotājam atbilstoši SMK 148.panta 5.punktā noteiktajam tiks nodrošināta iespēja pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skars arī programmisko saskarni. VID mājaslapā tiks publicētas arī EMDAS MAN/PU moduļa aktualizētās Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu un Sistēmas lietotāja rokasgrāmata.

Pirms izmaiņu uzstādīšanas produkcijas vidē, 2017.gada septembrī, VID Muitas pārvalde plāno organizēt bezmaksas seminārus, kuros tiks prezentēti funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi saistībā ar PUD aizpildi.

Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām EMDAS MAN/PU funkcionalitātē regulāri tiks publicēts VID mājaslapā. Aicinām komersantus regulāri sekot līdzi publicētajai aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.  

Muita