2018.gada pirmajā pusgadā iekasēts par 62,80 miljoniem eiro vairāk nekā plānots

 Publicēts: 10.07.2018. 16.19


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā ir 4,65 miljardi EUR, kas nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 101,4 % apmērā. Salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, ieņēmumi palielinājušies par 0,47 miljardiem EUR jeb 11,1 %, ko nodrošināja gan nodokļu reformas rezultātā ieviestās izmaiņas, gan ekonomikas izaugsme.

Teju puse (49,5 %) no VID administrētajiem kopbudžeta ieņēmumiem 2018.gada pirmajā pusgadā ir ieņēmumi no darbaspēka nodokļiem. Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju[1] periodā, par kuru darbaspēka nodokļus maksā 2018.gada pirmajā pusgadā, vidējie darba ienākumi vienam nodarbinātajam, kurš strādā pie darba devēja vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, mēnesī palielinājušies par 9 %. Tas ir par 1,6 procentpunktiem vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Pieaudzis arī darba ņēmēju skaits.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 183,56 milj. EUR jeb 13,8 %. Savukārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada pirmo pusgadu, ir samazinājušies par 12,44 milj. EUR jeb 1,6 %. Tas skaidrojams ar atmaksātās summas palielināšanos iedzīvotājiem gan aktīvāk deklarējot attaisnotos izdevumus, gan piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. 2018.gada pirmajā pusgadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 110,99 milj. EUR, kas ir par 31,93 milj. EUR jeb 40,4 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā palielinājās par 95,93 milj. EUR jeb 9,4 %, un nodrošināja 24 % no VID administrētajiem kopbudžeta ieņēmumiem. PVN ieņēmumu pieaugumu 2018.gada pirmajā pusgadā veicināja iemaksu palielināšanās, kā arī salīdzinoši zemais atmaksu pieaugums. Deklarētā no PVN atmaksājamā summa periodā, par kuru nodokli maksā 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājusies, kā arī samazinās PVN pārmaksa.

No PVN 2018.gada pirmajā pusgadā atmaksāti 457,64 milj. EUR, kas ir par 11,85 milj. EUR jeb 2,7 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Atmaksātās summas pieaugums galvenokārt izveidojās gada sākumā, kad tika atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis par 2017.gadu.

Būtiskas izmaiņas 2018.gadā piedzīvo uzņēmumu ienākuma nodoklis. 2018.gada pirmajā pusgadā, kad nodoklis vēl tiek maksāts saskaņā ar līdzšinējiem nosacījumiem, tā ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 53,19 milj. EUR jeb 23,4 %. Tas nodrošināja ne tikai 2018.gada pirmā pusgada ieņēmumu plāna izpildi, bet arī 2018.gada plāna izpildi. Ieņēmumu pieaugumu veicināja budžetā papildus ieskaitītas nodokļa summas, kas aprēķinātas pēc 2017.gada rezultātiem.

2018.gada plāns izpildīts arī ieņēmumiem no dividendēm, ko maksā valsts kapitālsabiedrības par valsts kapitāla izmantošanu. Salīdzinot ar 2017.gada pirmo pusgadu, iemaksas palielinājušās par 81,07 milj. EUR jeb 52,3 %, ko galvenokārt nodrošināja viena nodokļu maksātājs veiktais maksājums no 2016. un 2017.gada peļņas.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem 2018.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, ir palielinājušies par 16,69 milj. EUR jeb 22,8 %. To būtiski ietekmēja patēriņam nodotā alkoholisko dzērienu apjoma palielināšanās par 12,1 %. Plānotajos akcīzes nodokļa ieņēmumos tie kompensēja akcīzes nodokļa ieņēmumu par naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem iztrūkumu. Akcīzes nodokļa ieņēmumi par naftas produktiem palielinājušies par 24,88 milj. EUR jeb 10,8 % (pagājušā gada attiecīgajā periodā pieaugums bija 5,1 %) un par tabakas izstrādājumiem par 4,63 milj. EUR jeb 5,3 % (pagājušā gada attiecīgajā periodā bija samazinājums par 1,3 %).