21.12.2012. Darbstaciju, aparatūras un programmatūras piegāde darbam ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu

 Publicēts: 21.12.2012.


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr. FM VID 2012/119
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Adrese
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67028700
Kontaktpersona
Laura Jansone (tālr. 67047325), e-pasts: Laura.Jansone@vid.gov.lv
Iepirkuma priekšmets
3 (trīs) Biometrijas komplektu piegāde, uzstādīšana, salāgošana un darbības pārbaude testa režīmā (turpmāk – Piegāde) ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmu (turpmāk – Sistēma)
Fakss:

67028704

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

3 (trīs) Biometrijas komplektu piegāde, uzstādīšana, salāgošana un darbības pārbaude testa režīmā (turpmāk – Piegāde) ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmu (turpmāk – Sistēma). Katrā Biometrijas komplektā ietilpst:

  • Darbstacija - datora sistēmbloks ar operētājsistēmu un monitors;
  • Aparatūra - videokamera ar objektīvu, fotokamera ar objektīvu, tajā skaitā dziņi (“draiveri”) un kabeļi videokameras un fotokameras pievienošanai Darbstacijai;
  • Programmatūra – eksperta lietojumprogramma Face Examiner ar licenci vai ekvivalenta sejas attēlu apstrādei, eksperta lietojumprogramma FaceIt Argus ar licenci un papildu moduli vai ekvivalenta videoplūsmas datu apstrādei,  speciālā datu apstrādes programmatūra CAPS ar tās kvalitātes kontroles moduli vai ekvivalenta programmatūra un tās kvalitātes kontroles modulis
CPV kods
30214000-2
Paredzamā līgumcena
Mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23. Janvāris 2013, 11.00
Dokumentācija
Jautājumi un atbildes