Aktualitātes

 Publicēts: 04.01.2019. 15.53


Apakšsadaļu izvēlne
 • Ārlietu ministrija organizē lekciju ciklu “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā”

  • No 2018. gada 12. līdz 28. septembrim Ārlietu ministrija  sadarbībā ar Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Iepirkumu uzraudzības biroju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Valsts ieņēmumu dienestu rīkos lekciju ciklu “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā”.

   Lekcijas paredzētas uzraudzības un tiesībsargājošo iestāžu, kā arī finanšu un citu sektoru pārstāvjiem, lai sniegtu ieskatu par sankciju starptautisko kontekstu un pašreizējo normatīvo regulējumu.

   Lekciju mērķis ir veicināt izpratni par starptautisko un nacionālo sankciju tiesisko regulējumu, aplūkot nesen veikto Sankciju likuma grozījumu atsevišķus aspektus un skaidrot vispārējo sankciju lomu ārpolitikā, kā arī Latvijas interesi un nepieciešamību nodrošināt atbilstību starptautiskām prasībām jautājumos par sankciju ieviešanas efektivitāti.

   Atsevišķu lekciju ieraksti būs pieejami Ārlietu ministrijas mājaslapā un ministrijas kontā videokoplietošanas vietnē YouTube.

   Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.

   Lai regulāri saņemtu informāciju par aktualitātēm sankciju jomā, aicinām pierakstīties jaunumiem, sūtot pieprasījumu uz Ārlietu ministrijas informatīvo e-pastu: sankcijas [at] mfa.gov.lv.

 • Aktualizētas vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

  • Lai palielinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu informētību,  Valsts ieņēmumu dienests ir aktualizējis vadlīnijas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem.

   Ņemot vērā nozaru specifiskos riskus, papildināta informācija par riska identifikatoriem (angļu val. - red flags) aizdomīgiem darījumiem. Papildinātas sadaļas par klientu izpēti, klientu neklātienes identifikāciju u.c.  Aktualizēta sadaļa par augsta riska valstīm, pievienota saite uz Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) interneta vietni, kurā FATF publicē informāciju par augsta riska valstīm. Informāciju būtiski izmantot, veicot klientu risku novērtējumu. Kā papildu informāciju, izvērtējot valsts risku, ieteicams izmantot FATF informāciju par valstu atbilstību FATF rekomendācijām un to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu efektivitāti. Informācija pievienotajā saitē atjaunojas automātiski.