Aktualitātes

 Publicēts: 29.10.2020. 09.22


Apakšsadaļu izvēlne
 • E - apmācības

  Elektroniskās deklarēšanās sistēmā sadaļā E-apmācības publicēts jauns kurss “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma normu piemērošana”.

  Tāpat pieejams arī kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.

  • Kursi piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi.

 • Sadaļā “Noderīgi materiāli” ievietots Videoseminārs  “Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem” un semināra prezentācija (11.09.2020.)

 • Sadaļā “Noderīgi materiāliievietots Videoseminārs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori” – 2020.g.

 • E-apmācības
  Elektroniskās deklarēšanās sistēmā ir izveidota jauna sadaļa “E-apmācības”, kurā ir publicēts kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.

  • Kurss piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi. Ņemot vērā, ka NILLTPFN likuma 9.pants nosaka pienākumu NILLTPFN likuma subjektam nodrošināt atbildīgo darbinieku apmācības NILLTPFN jomā, aicinām būt aktīviem un izmantot iespēju apgūt zināšanas attālināti.
 • ES finanšu ministri 2020. gada 18. februārī atjaunināja sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Sarakstam, kurā iekļautas nodokļu jurisdikcijas, kas nesadarbojas, tika pievienotas Kaimanu Salas, Palau, Panama un Seišelas, jo tās noteiktajā termiņā neatbilda prasītajiem standartiem. Papildu informācija skatāma šeit.

 • Ārlietu ministrijas interneta vietnē publicēts informatīvais materiāls “Jautājumi un atbildes par Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja 2019.gada 9.decembrī noteiktajām sankcijām”

 • ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs 2019. gada 9. decembrī noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi

  • Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi.

   Pamatojoties uz minēto informējam, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” ASV OFAC sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tai skaitā bankas, kā arī ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā.

   ASV ir izteikušas brīdinājumu, ka jebkurš, kurš veiks finanšu pārskaitījumus sankcionētajām personām, arī var tikt pakļauts ASV OFAC sankcijām. Līdz ar to lūdzam ņemt vērā šo papildu risku, kā arī vēršam uzmanību, ka jau noslēgto līgumu izpilde ar ASV OFAC sankcionētām personām var būt apgrūtināta vai neiespējama, kamēr sankcijas ir spēkā.

   OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar sankcionētajām četrām juridiskajām personām - Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju. Attiecībā uz privātpersonām šobrīd ir jāpiemēro temporary freezing jeb pagaidu iesaldēšana, kuras laikā jāsaprot vai ir tiesisks pamats šos līdzekļus konfiscēt vai piemērot kādas citas sankcijas.

   Ar plašāku informāciju par ASV OFAC pieņemtajām sankcijām var iepazīties tīmekļa vietnē: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm849.

   Plašāka informācija par sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sankcijas”.

 • Finanšu darījumu darba grupas (FATF) augsta riska valstu saraksts pieejams šeit
 • Ārlietu ministrijas interneta vietnē publicēti informatīvi materiāli par Starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu, sankciju saraksti, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts papildināts Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu
  • Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gada jūlijā, veicot dažādu jomu jeb sektoru risku novērtējumus, pārskatīja 2019.gada aprīlī publicēto ziņojumu “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” un pārvērtēja terorisma finansēšanas risku, papildinot ziņojuma aprakstošo daļu attiecībā uz terorisma finansēšanu.

   Ar ziņojumu var iepazīties Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē, sadaļā normatīvie akti.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu
  • Ziņojums sniedz informatīvu apkopojumu un analīzi par Profesionālo pakalpojumu sniedzējiem piemītošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudiem, ievainojamību un izrietošajiem riskiem.  Ziņojumā vērtēti nodokļu konsultantu, ārpakalpojumu grāmatvežu, neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju, zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru un zvērinātu revidentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riski, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Ziņojuma mērķis ir sekmēt izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kas saistīti ar Profesionālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā. Ziņojums pieejams šeit.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts kopsavilkuma ziņojums Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.)
  • Kopsavilkuma ziņojumā apkopoti sektoru novērtētie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmeņi, kā arī atspoguļoti apstākļi, kas noveduši pie secinājumu izdarīšanas jeb novērtējuma noteikšanas.  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmenis sakārtots, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums privātajā sektorā strādājošajiem NILLTPFN likuma subjektiem ļauj izstrādāt to iekšējos risku novērtējumus un attiecīgi pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas ar mērķi adekvāti piemērot uz risku balstītu pieeju un savlaicīgi identificēt aizdomīgus darījumus. Ziņojums pieejams šeit.
 • Aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā - Moneyval ceļvedis

Grozijumi noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas un terorisma finansesanas noversanas likuma