Aktualitātes

 Publicēts: 10.06.2019. 10.14


Apakšsadaļu izvēlne
  • Kontroles dienesta interneta vietnē publicēts Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu

    • “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”  sniedz informatīvu apkopojumu un analīzi par Latvijas terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas draudiem, ievainojamību un no tiem izrietošajiem riskiem. Ziņojumā apkopotas 2017.-2018.gadā veiktās izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darbības, kas veiktas, lai mazinātu terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas riskus. Ar ziņojumu var iepazīties Kontroles dienesta interneta vietnē, sadaļā normatīvie akti.

  • Aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā - Moneyval ceļvedis