Aktualitātes

 Publicēts: 27.11.2019. 15.00


Apakšsadaļu izvēlne
 • Finanšu darījumu darba grupas (FATF) augsta riska valstu saraksts pieejams šeit
 • Ārlietu ministrijas interneta vietnē publicēti informatīvi materiāli par Starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu, sankciju saraksti, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts papildināts Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu
  • Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gada jūlijā, veicot dažādu jomu jeb sektoru risku novērtējumus, pārskatīja 2019.gada aprīlī publicēto ziņojumu “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” un pārvērtēja terorisma finansēšanas risku, papildinot ziņojuma aprakstošo daļu attiecībā uz terorisma finansēšanu.

   Ar ziņojumu var iepazīties Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē, sadaļā normatīvie akti.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu
  • Ziņojums sniedz informatīvu apkopojumu un analīzi par Profesionālo pakalpojumu sniedzējiem piemītošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudiem, ievainojamību un izrietošajiem riskiem.  Ziņojumā vērtēti nodokļu konsultantu, ārpakalpojumu grāmatvežu, neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju, zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru un zvērinātu revidentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riski, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Ziņojuma mērķis ir sekmēt izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kas saistīti ar Profesionālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā. Ziņojums pieejams šeit.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts kopsavilkuma ziņojums Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.)
  • Kopsavilkuma ziņojumā apkopoti sektoru novērtētie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmeņi, kā arī atspoguļoti apstākļi, kas noveduši pie secinājumu izdarīšanas jeb novērtējuma noteikšanas.  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmenis sakārtots, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums privātajā sektorā strādājošajiem NILLTPFN likuma subjektiem ļauj izstrādāt to iekšējos risku novērtējumus un attiecīgi pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas ar mērķi adekvāti piemērot uz risku balstītu pieeju un savlaicīgi identificēt aizdomīgus darījumus. Ziņojums pieejams šeit.
 • Aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā - Moneyval ceļvedis