Aktualitātes

 Publicēts: 03.10.2019. 14.53


Apakšsadaļu izvēlne
 • Valsts ieņēmumu dienests ir publicējis video semināru par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts papildināts Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu
  • Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gada jūlijā, veicot dažādu jomu jeb sektoru risku novērtējumus, pārskatīja 2019.gada aprīlī publicēto ziņojumu “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” un pārvērtēja terorisma finansēšanas risku, papildinot ziņojuma aprakstošo daļu attiecībā uz terorisma finansēšanu.

   Ar ziņojumu var iepazīties Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē, sadaļā normatīvie akti.

 • FATF tīmekļvietnē publicēts paziņojums par izmaiņām augsta riska valstu sarakstā
  • Finanšu darījumu darba grupa (FATF) 2019.gada 21.jūnija publicēja paziņojumu par izmaiņu veikšanu valstu, kam ir stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas sistēmās, sarakstā (augsta riska valstis).

   No augsta riska valstu saraksta tika izslēgta Serbija. Saskaņā ar FATF paziņojumu Serbija ir panākusi ievērojamu progresu, lai uzlabotu valsts spējas novērst ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu (NILLTF) saistītos riskus, novērstu tehniskos trūkumus un izpildītu savas saistības šajā jomā.

   Savukārt sarakstu papildināja Panama, kura atbilstoši FATF paziņojumam nav pilnvērtīgi pildījusi savas saistības NILLTF novēršanas jomā.

   Aktualizētais saraksts ietver šādas valstis: Bahamu Salas, Botsvāna, Etiopija, Irāna, Kambodža, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Gana, Pakistāna, Panama, Šrilanka, Sīrija, Trinidāda un Tobago, Tunisija, Jemena.

   Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ir jāņem vērā minētās izmaiņas FATF augsta riska valstu sarakstā, aktualizējot iekšējās kontroles sistēmas politikas un procedūras, klientu NILLTF risku novērtējumu, kā arī veicot klientu darījumu uzraudzību.

   FATF paziņojums pieejams šeit.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu
  • Ziņojums sniedz informatīvu apkopojumu un analīzi par Profesionālo pakalpojumu sniedzējiem piemītošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudiem, ievainojamību un izrietošajiem riskiem.  Ziņojumā vērtēti nodokļu konsultantu, ārpakalpojumu grāmatvežu, neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju, zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru un zvērinātu revidentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riski, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Ziņojuma mērķis ir sekmēt izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kas saistīti ar Profesionālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā. Ziņojums pieejams šeit.
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts kopsavilkuma ziņojums Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.)
  • Kopsavilkuma ziņojumā apkopoti sektoru novērtētie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmeņi, kā arī atspoguļoti apstākļi, kas noveduši pie secinājumu izdarīšanas jeb novērtējuma noteikšanas.  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmenis sakārtots, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums privātajā sektorā strādājošajiem NILLTPFN likuma subjektiem ļauj izstrādāt to iekšējos risku novērtējumus un attiecīgi pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas ar mērķi adekvāti piemērot uz risku balstītu pieeju un savlaicīgi identificēt aizdomīgus darījumus. Ziņojums pieejams šeit.
 • Aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā - Moneyval ceļvedis