Aktualitātes tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā

 Publicēts: 20.12.2018. 15.56


Apakšsadaļu izvēlne

Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojama tehnika

Ar 2019.gada 1.februāri VID Muitas pārvalde plāno uzsākt īstenot tirgus uzraudzības pasākumus transportlīdzekļiem, to sastāvdaļām, sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām, uz kurām attiecas Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.535 “Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi). Transportlīdzeklis šo noteikumu izpratnē ir jebkurš pabeigts, vienā posmā pabeigts vai nepabeigts traktors, piekabe vai maināma velkamā mašīna, kuru paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

VID Muitas pārvalde iesaistās tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EEK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, nosacījumiem, tas ir, gadījumos, kad šāda veida preces tiek deklarētas muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā, veic atbilstošus kontroles pasākumus, lai aizsargātu patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un ekonomiskajām interesēm.

Deklarējot preces, muitas iestādē būs jāiesniedz dokumenti un muitas fiziskās kontroles laikā jāuzrāda marķējums, kas apliecina atbilstību noteikumu prasībām.

Muitas kontroles pasākumi tiks īstenoti sadarbībā ar attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi - Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru.

Kosmētika

Ar 2019.gada 1.martu VID Muitas pārvalde plāno uzsākt īstenot tirgus uzraudzības pasākumus kosmētikai, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – regula). Kosmētikas līdzeklis ir jebkura viela vai maisījums, kas paredzēts saskarei ar cilvēka ķermeņa ārējām daļām vai zobiem un mutes dobuma gļotādām, lai tos tikai vai galvenokārt tīrītu, smaržinātu, mainītu to izskatu, tos aizsargātu, uzturētu labā stāvoklī vai uzlabotu ķermeņa aromātu.

VID Muitas pārvalde iesaistās tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EEK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, nosacījumiem, tas ir, gadījumos, kad šāda veida preces tiek deklarētas muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā, veic atbilstošus kontroles pasākumus, lai aizsargātu patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un ekonomiskajām interesēm.

Deklarējot preces, muitas iestādē būs jāiesniedz dokumenti un muitas fiziskās kontroles laikā jāuzrāda marķējums, kas apliecina atbilstību regulas prasībām.

Muitas kontroles pasākumi tiks īstenoti sadarbībā ar attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi - Veselības inspekciju.

Muita