Antidempinga maksājumi

 Publicēts: 20.12.2017. 12.58


Apakšsadaļu izvēlne

Antidempinga maksājumu var piemērot visām precēm, kas no trešajām valstīm importētas par dempinga cenām un kuru brīvā apgrozība Savienībā rada zaudējumus. Preci uzskata par dempinga preci, ja to eksportē uz Savienību par cenu, kas parastās tirdzniecības operācijās eksportētājvalstī ir zemāka, salīdzinot ar līdzīgas preces cenu.

"Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" publicē regulas par pagaidu vai galīgo antidempinga maksājumu ieviešanu. Regulās vai lēmumos, ja iespējams, īpaši norāda eksportētāja vārdus vai arī iesaistītās valstis, preces aprakstu, kā arī visu to būtisko faktu un apsvērumu kopsavilkumu, kas attiecas uz dempinga un zaudējumu noteikšanu. Muitas iestādes iekasē antidempinga maksājumus, ievērojot regulā par šo maksājumu ieviešanu noteikto iekasēšanas veidu, likmi un pārējos kritērijus. Antidempinga maksājumu iekasē neatkarīgi no muitas nodokļa, citiem nodokļiem un maksājumiem, ko parasti uzliek šo preču importam.

Pagaidu antidempinga maksājumu nodrošina ar muitas parāda un pievienotās vērtības nodokļa parāda galvojumu – skaidras naudas iemaksu (drošības naudu), iemaksājot to Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā.


Antidempinga un kompensācijas maksājumu piemērošana


Antidempinga maksājumu piemērošanas vispārīgo kārtību nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/1036 (2016.gada 8.jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Kompensācijas maksājumu piemērošanas vispārīgo kārtību nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1037 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Konkrēta antidempinga vai kompensācijas maksājuma noteikšana un piemērošana, kā arī atcelšana vai mainīšana tiek noteikta ar atsevišķu regulu.


Regulu teksti ar antidempinga preču kodiem un aprakstiem un piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

Informācija par antidempinga un kompensācijas nodokļiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Antidempinga pasākumus iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā TARIC / Pasākumi / Preces kodam, ievadot simulācijas datumu,

Atbildes uz jautājumiem par antidempinga vai kompensācijas maksājumiem un pasākumiem var saņemt, zvanot pa tālruni: 67121013, 67123279