Antidempinga un kompensācijas maksājumi

 Publicēts: 25.01.2021. 08.29


Apakšsadaļu izvēlne

Antidempinga vai kompensācijas maksājumu var piemērot visām precēm, kas no trešajām valstīm importētas par dempinga cenām vai ir subsidētas un kuru brīvā apgrozība Savienībā rada zaudējumus. Preci uzskata par dempinga preci, ja to eksportē uz Savienību par cenu, kas parastās tirdzniecības operācijās eksportētājvalstī ir zemāka, salīdzinot ar līdzīgas preces cenu. Par subsidētām precēm uzskata preces, kuru ražotājam vai konkrētai nozarei eksportētājvalstī tiek piešķirts valsts vai publiskas iestādes finansiāls ieguldījums – subsīdijas.

"Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" publicē regulas par pagaidu vai galīgo antidempinga un kompensācijas maksājumu ieviešanu. Regulās vai lēmumos, ja iespējams, īpaši norāda eksportētāja vārdus vai arī iesaistītās valstis, preces aprakstu, kā arī visu to būtisko faktu un apsvērumu kopsavilkumu, kas attiecas uz dempinga/subsīdiju un zaudējumu noteikšanu. Muitas iestādes iekasē antidempinga un kompensācijas maksājumus, ievērojot regulā par šo maksājumu ieviešanu noteikto iekasēšanas veidu, likmi un pārējos kritērijus. Antidempinga un kompensācijas maksājumu iekasē neatkarīgi no muitas nodokļa, citiem nodokļiem un maksājumiem, ko parasti uzliek šo preču importam.

Pagaidu antidempinga vai kompensācijas maksājumu nodrošina ar muitas parāda un pievienotās vērtības nodokļa parāda galvojumu – skaidras naudas iemaksu (drošības naudu), iemaksājot to Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā.


Antidempinga un kompensācijas maksājumu piemērošana


Antidempinga maksājumu piemērošanas vispārīgo kārtību nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regulu (ES) Nr.2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Kompensācijas maksājumu piemērošanas vispārīgo kārtību nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Konkrēta antidempinga vai kompensācijas maksājuma noteikšana un piemērošana, kā arī atcelšana vai mainīšana tiek noteikta ar atsevišķu regulu.

Regulu teksti ar preču kodiem, to aprakstiem un antidempinga/kompensācijas maksājumu piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

Informācija par antidempinga un kompensācijas nodokļiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Antidempinga/kompensācijas pasākumus iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam, ievadot simulācijas datumu.

 

Atbildes uz jautājumiem par antidempinga vai kompensācijas maksājumiem un pasākumiem var saņemt, zvanot pa tālruni: 67121013, 67123279.