Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā, Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē

 Publicēts: 07.01.2013.


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
FM VID 2013/1C
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Adrese
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67028700
Kontaktpersona
Valdis Kerelis (tālr.67047393, fakss 67047527) e-pasts: Valdis.Kerelis@vid.gov.lv
Iepirkuma nosaukums
Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā, Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē
Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana (turpmāk pēc nepieciešamības – Apsaimniekošana vai Pakalpojums), kurā ietilpst telpu un teritorijas uzkopšana, sīkie saimnieciskie darbi bez tāmes saskaņošanas, inženierkomunikāciju, tehnoloģisko iekārtu un sistēmu uzturēšana un par papildu samaksu veicamie darbi muitas kontroles punktā “Rīgas brīvosta” Uriekstes ielā 16, Rīgā, muitas kontroles punktā “Daugavpils preču stacija” Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un muitas kontroles punktā “Rēzeknes preču stacija” Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē (turpmāk – Objekts/-i) saskaņā ar Instrukcijas prasībām.

Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 (divām) daļām:
1.daļa – Apsaimniekošana muitas kontroles punktā “Rīgas brīvosta” Uriekstes ielā 16, Rīgā;
2.daļa – Apsaimniekošana muitas kontroles punktā “Daugavpils preču stacija” Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un muitas kontroles punktā “Rēzeknes preču stacija” Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē

CPV kods
79993000-1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
08. Augusts 2016, 11.00
Dokumentācija