Ar 1.jūniju tiek digitalizēti informācijas lapu (INF) pieteikumi

 Publicēts: 04.06.2020. 10.51


Apakšsadaļu izvēlne

Turpinot Savienības Muitas kodeksa¹ prasību piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu ieviešanu, muitas klientiem ir pieejama jaunā Eiropas Komisijas centrāli izstrādātā muitas informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmēju un kompetento muitas iestāžu savstarpējai komunikācijai elektroniskā veidā saistībā ar informācijas lapām (INF).

Atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajam,  visu informācijas apmaiņu starp muitas dienestiem un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, piemēram, attiecībā uz deklarācijām, iesniegumiem vai lēmumiem, kā arī šādas informācijas glabāšanu, kā paredzēts tiesību aktos muitas jomā, veic, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes.

Tādējādi no 2020. gada 1. jūnija informācijas lapu INF 1, INF 2, INF 3, INF 5 un INF 9, ko izmanto, piemērojot muitas procedūras – ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei, noformēšana un iesniegšana muitas iestādē būs jāveic elektroniskā veidā, Eiropas Komisijas izstrādātajā INF sistēmā (INF – EU Trader Portal).

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti līdz 2020.gada 1.jūnijam, tiks izskatīti un lēmumi saistībā ar tiem tiks pieņemti, saglabājot iepriekšējo informācijas apmaiņas kārtību.

Piekļuve  INF sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām un Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmai, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Lai reģistrētu sākotnējos lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt INF sistēmai, personai VID Muitas pārvaldei jāiesniedz Iesniegums par INF sistēmas (INF – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu (informācija par dokumenta iesniegšanas veidiem pieejama šeit). Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

Detalizētu informāciju par piekļuvi INF sistēmai un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt VID mājaslapā, sadaļā Muita > Preču deklarēšana, atvērumā Informācijas lapu (INF) izmantošana.

Vēršam uzmanību, ka darbam ar sistēmām var izmantot tikai šādus interneta pārlūkus: Microsoft Edge 41, Google Chrome 73, Mozilla Firefox 52 vai Apple Safari 7 MAC OSS.


¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Muita