Ar 2017.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par TARIC nacionālajiem papildkodiem

 Publicēts: 30.12.2016. 13.31


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka  ar 2017.gada 1.janvāri  stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 „Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.442), kas sagatavoti saskaņā ar:

 1. Saeimā 2016.gada 23.novembrī pieņemtiem grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums):
  • atbilstoši  pārejas noteikumu 56.punkta 5.apakšpunktam, tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes cigāriem un cigarillām no 42,69 euro uz 58 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;
  • atbilstoši pārejas noteikumu 60.punkta 5.apakšpunktam, tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes smēķējamai tabakai (smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai un citai smēķējamai tabakai) un tabakas lapām no 58 euro uz 62 euro par 1000 gramiem attiecīgās tabakas.


   Līdz ar to attiecīgas izmaiņas ir veiktas MK noteikumu Nr.442 2.pielikumā.
    

 2. Komisijas 2016.gada 6.oktobra Īstenošanas Regulu (ES) Nr.2016/1821, ar ko groza I pielikumu Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – Regula Nr.2016/1821), kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, nosakot izmaiņas Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk - KN)  kodos un tā aprakstos, tajā skaitā precēm ar KN kodiem 1509 10 90, 2202 90 11, 2202 90 15, 2202 90 19, 2202 90 91, 2202 90 95, 2202 90 99, 2204 21 92, 2204 29 11, 2204 29 12, 2204 29 13, 2204 29 17, 2204 29 18, 2204 29 42, 2204 29 43, 2204 29 44, 2204 29 46, 2204 29 47, 2204 29 48, 2204 29 58, 2204 29 87, 2204 29 89, 2204 29 92 un 3824 90 92.

  Secīgi  MK noteikumu Nr.442 pielikumi papildināti ar jaunu regulējumu, kas izriet no Regulas Nr.2016/1821.
   
 3. 2016.gada 30.augustā pieņemtiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.577 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”” http://likumi.lv/ta/id/284473, paredzot  no 2017.gada 1.janvāra svītrot pēc skaita pavisam kopā 60 akcīzes nodokļu (1.6.apakšgrupas) ieņēmumu kodus. Secīgi  MK noteikumu Nr.442  pielikumos ir mainīti norādītie valsts pamatbudžeta ieņēmumi konti un TARIC nacionālie papildkodi.
   
 4. Likuma “Par akcīzes nodokli” pārejas noteikumu 79.punkta 3.apakšpunktu, 81.punkta 3.apakšpunktu, 83.punkta 3.apakšpunktu, 85.punkta 3.apakšpunktu un 87.punkta 3.apakšpunktu ar 2017.gada 1.martu tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem:
  • alum (par 100 litriem) – no 4,2 euro uz 4,5 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,2 euro (no 7,8 euro) par 100 litriem alus;
  • vīnam (par 100 litriem) - no 74 euro uz 78 euro;
  • raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem - no 74 euro uz 78 euro;
  • starpproduktiem (par 100 litriem) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - no 74 euro uz 78 euro;
  • starpproduktiem (par 100 litriem) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - no 120 euro uz 130 euro;              
  • pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - no 1400 euro uz 1450 euro;
  •  patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum, atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 12.panta otrajai daļai un pārejas noteikumu 79.punkta 3.apakšpunktam - (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm;
  • par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus - 50 procenti no likuma „Par akcīzes nodokli” 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes (no 2,1 euro uz 2,25 euro), bet ne mazāk kā 8,2 euro (no 7,8 euro) par 100 litriem alus;
  • par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu - likuma „Par akcīzes nodokli” 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme (no 4,2 euro uz 4,5 euro), bet ne mazāk kā 8,2 euro (no 7,8 euro) par 100 litriem alus.

Līdz ar to  MK noteikumi Nr.442 ir papildināti ar 3.1 pielikumu, kurā ietverti alkoholiskie dzērieni, kuriem no 2017.gada 1.marta tiek piemērotas paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes.

Attiecīgie grozījumi MK noteikumos Nr.442 ir publicēti 2016.gada 23.decembra laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr.251 (5823) https://www.vestnesis.lv/op/2016/251.26 un izmaiņas, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri un 1.martu, ir integrētas Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS).

Muita