Ar 2018.gada 1.maiju tiek ieviestas izmaiņas eksportam noformēto preču izvešanā ar tranzīta procedūru (t.s. secīgo procedūru piemērošanā)

 Publicēts: 27.04.2018. 14.39


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka ar 2018.gada 1.maiju tiek ieviestas izmaiņas eksportam noformēto Savienības preču izvešanai ar Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1). Tas nozīmē, ka Savienības precēm, kurām piemērota eksporta procedūra, secīgi iekšzemes muitas iestādē nevarēs piemērot Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1), lai preces izvestu no Savienības muitas teritorijas. Eksportam noformētās preces līdz Savienības ārējai robežai nogādājamas ar eksporta deklarāciju.

Atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem muitas jomā eksporta preču izvešanai ir atļauts secīgi (iekšzemes muitas iestādē) piemērot TIR procedūru, ja preces izved ar auto transportu, vai vienoto pārvadājuma līgumu, ja preces izved ar jūras, avio, dzelzceļa transportu vai kā pasta sūtījumu.

Plašāka informācija par minētajām izmaiņām atrodama sadaļas “Eksports” atvērumā “Izmaiņas eksporta noslēgšanā no 01.05.2018. (secīgās procedūras)”.

Reeksports (ārpussavienības preču atpakaļizvešana pēc muitas procedūrām ar ekonomisku ietekmi), tāpat kā līdz šim, jānoslēdz, piemērojot Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1) vai TIR procedūru!

Muita