Ar 27.janvāri tiks ieviesta importa deklarāciju automatizēta izlaišana muitas noliktavas procedūrai

 Publicēts: 25.01.2019. 15.24


Apakšsadaļu izvēlne

                                         Eiropas savienības Reģionālās attīstības fonds

VID Muitas pārvalde informē, ka, turpinot muitas procesu elektronizēšanu, 2019.gada 27.janvārī no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.3. versija, ar kuru  tiks ieviests jauninājums, kas  uzņēmējiem, ievedot preces muitas noliktavā, nodrošinās ātrāku importa deklarāciju apstrādi un izlaišanu muitas noliktavas procedūrai.
Izmaiņas EMDAS veiktas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “E-muita (1.kārta)” ietvaros, turpinot muitas procesu elektronizēšanu un muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām.
Automatizētās izlaišanas process tiek veidots, pamatojoties uz riska analīzi, noteiktiem kritērijiem un parametriem. Pēc deklarācijas datu pārbaudes, ja netiek konstatēti riski, deklarācija atbilstoši sistēmā iestatītam parametram – pēc noteikta laika no deklarācijas iesniegšanas brīža – automātiski tiks izlaista muitas noliktavas procedūrā (deklarācijas statuss “Preces izlaistas”).
Papildus tam EMDAS tiks ieviesti papildinājumi, kas  paredz muitas noliktavas turētāja apstiprinājuma sniegšanu, t.i. piekrišanu pieņemt preces uzglabāšanai savā muitas noliktavā gadījumā, ja muitas deklarāciju muitas noliktavas procedūrai iesniedz persona, kas nav muitas noliktavas turētājs, t.i.  ja muitas deklarācijā muitas noliktavas procedūrai muitas noliktavas turētājs nav deklarētājs, pārstāvis vai importētājs, bet norādīts tikai kā informējamā persona.
    Detalizētu informāciju skatīt šeit.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

Muita