Ar 4.jūniju tiks ieviesta deklarāciju automatizēta izlaišana eksporta procedūrā

 Publicēts: 29.05.2018. 14.05


Apakšsadaļu izvēlne

Lai pilnveidotu muitas sniegtos pakalpojumus, no 2018.gada 4.jūnija Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) tiks ieviests jauninājums, kas  uzņēmējiem nodrošinās paātrinātu eksporta deklarācijas apstrādi un izlaišanu eksporta procedūrā. Veicot izmaiņas EMDAS, Eksporta kontroles sistēma ir papildināta ar jaunu funkcionalitāti - eksporta deklarācijas automatizēta izlaišana procedūrā.

Automatizētās izlaišanas procesu nodrošinās sistēmas darbība atbilstoši noteiktiem kritērijiem un parametriem. Pēc veiksmīgas deklarācijas datu pārbaudes (“validācija veiksmīga”) eksporta deklarācija atbilstoši sistēmā iestatītam parametram - piecas minūtes no deklarācijas iesniegšanas brīža - automātiski tiks izlaista eksporta procedūrā.

Automātiski eksporta procedūrā tiks izlaistas deklarācijas, kas atbilst šādiem kritērijiem: deklarācijā nav norādītas atzīmes par “vietējo muitošanu”, “par plombēšanu”; noformējot deklarāciju, netiek saņemti Integrētās tarifa vadības sistēmas (ITVS) brīdinājumi un/vai paziņojumi un riska novērtēšanas rezultātā deklarācija nav novirzīta kontroles pasākumiem. Ja eksporta deklarācija atbildīs šiem kritērijiem, statuss „Pieņemts” 5 minūšu laikā no iesniegšanas brīža nomainīsies uz statusu “Preces izlaistas eksportam”.

Eksporta deklarācijas automatizēto izlaišanu procedūrā atceļ, ja iesniegts pieprasījums par deklarācijas datu izmaiņām vai anulēšanas pieprasījums, deklarācijai ir ITVS brīdinājumi un/vai paziņojumi, tā novirzīta muitas nodrošinājumu uzlikšanai (plombēšanai), vai arī deklarācija tiek novirzīta kontroles pasākumiem. Šajos gadījumos eksporta deklarācijas automatizētās izlaišanas taimeris tiks apturēts un tālākā deklarācijas apstrāde notiks parastajā kārtībā, to veic muitas amatpersona.

Gadījumā, ja būs nepieciešams veikt deklarācijas datu labojumus eksporta deklarācijā, kuras statuss piecas minūtes pēc iesniegšanas automatizēti nomainījies uz “Preces izlaistas eksportam”, labojumi būs jāveic, izmantojot “Pēcmuitošanas” funkcionalitāti.

Uzņēmējiem ar vietējās muitošanas atļaujām, ja deklarācijā ir veikta atzīme “vietējā muitošana”,  deklarācijas apstrādes kārtība nemainās.

Muita