Ar 4.jūniju tiks ieviestas izmaiņas muitas deklarāciju aizpildīšanā importa procedūrām

 Publicēts: 25.05.2018. 09.02


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka no 2018.gada 4.jūnija tiek ieviestas izmaiņas muitas deklarāciju aizpildīšanai importa procedūrām - laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana, galapatēriņš. Tas nozīmē, ka 2018.gada 4.jūnijā, ieviešot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitātes jauninātu versiju, kas nodrošina Savienības Muitas kodeksa DA* B un IA** B pielikuma prasību izpildi, tiek noslēgts pārejas periods muitas deklarāciju aizpildīšanā importa procedūrām un muitas deklarācijas jāaizpilda atbilstoši DA* B un IA** B pielikumā noteiktajām prasībām.


* Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (DA)

** Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (IA)

Muita