Ar stipro alkoholisko dzērienu ražošanu drīkst nodarboties tikai licencētas personas

 Publicēts: 18.03.2021. 20.26


Apakšsadaļu izvēlne

Ņemot vērā pēdējā laikā aizvien pieaugošo sabiedrības un komersantu interesi par pašizgatavotiem alkoholiskajiem dzērieniem, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka komersantiem, tajā skaitā “mājražotājiem”, kas vēlas ražot stipros alkoholiskos dzērienus, ir jāsaņem atbilstoša licence.

Pēdējā laikā aizvien vairāk tiek popularizēti (gadatirgos, tūrisma bukletos un plašsaziņas līdzekļos) pašizgatavoti alkoholiskie dzērieni, tādēļ VID atgādina, ka ar stipro alkoholisko dzērienu ražošanu drīkst nodarboties tikai licencēti komersanti alkoholisko dzērienu ražotnēs, kurām piešķirts akcīzes preču noliktavas statuss. Minētā prasība attiecināma arī uz tā dēvētajiem “mājražotājiem”, kas no augļiem, ogām u.c. saimniecībā izaudzētiem produktiem ražo spirtu saturošus alkoholiskos dzērienus realizācijai. Izņēmums ir alus, vīns un citi likuma “Par akcīzes nodokli” 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minētie raudzētie dzērieni[1], kurus lieto personiskajam patēriņam. Stipro dzērienu ražošana mājas apstākļos personiskām vajadzībām bez licences un bez pašvaldības atļaujas ir likumpārkāpums.

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9.panta pirmajai daļai alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 170.pantu par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 700 euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no 1400 līdz 14 000 euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas.

Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 170.pantā noteikts, ka par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – no 1400 līdz 7100 euro.

Tāpat VID informē, ka Krimināllikuma 221.pants nosaka atbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju.

Akcīzes preču aprites kārtību, tai skaitā licenču izsniegšanas kārtību, nosaka Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”, savukārt akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.302 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

Informāciju par speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai saņemšanu var iegūt pa tālruni 67120105 un 67120107, informāciju par akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanu var iegūt pa tālruni 67120108.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


[1] Alkoholiskie dzērieni, kuros faktiskais spirta daudzums ir 1,2–15 tilpumprocenti un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

 

Informācija presei