Baltijas valstu muitas un nodokļu administrāciju vadība vienojas par sadarbības paplašināšanu

 Publicēts: 20.06.2014.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka Baltijas valstu nodokļu un muitas administrāciju vadītāju tikšanās laikā, kas norisinājās 2014.gada 12.-13.jūnijā Igaunijā, Tallinā, vadošās amatpersonas pārrunāja galvenās aktualitātes nodokļu un muitas administrāciju darbā savā valstī, dalījās līdzīgu problēmu risināšanas un novēršanas pieredzē, kā arī vienojās par sadarbības paplašināšanas un pilnveidošanas iespējām. VID ģenerāldirektora vietnieks, Muitas pārvaldes direktors Tālis Kravalissaņēma Lietuvas muitas apbalvojumu par ciešu un veiksmīgu sadarbību Baltijas valstu muitas iestāžu starpā.

Visu trīs Baltijas valstu pārstāvji atzina, ka nodokļu administrāciju un muitas darba galvenās prioritātes visās valstīs ir līdzīgas – nodrošināt un uzlabot nodokļu iekasēšanu, stiprināt cīņu pret izvairīšanos no nodokļu un muitas saistību izpildes, kā arī paaugstināt nodokļu administrēšanas un muitas institūciju efektivitāti un resursu izmantošanas lietderību.

Sanāksmē tika apspriests Baltijas valstu kopīgās darba grupas paveiktais darbības izpildes salīdzinošās analīzes veikšanai, kas tika uzsākts šī gada sākumā un tiek īstenots Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta vadībā. Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt Baltijas valstu nodokļu un muitas administrāciju darbības rezultātu salīdzinošās analīzes metodiku, nosakot atbilstošus indikatorus un savstarpēji salīdzināmus efektivitātes rādītājus. Ņemot vērā institūciju dažādās organizatoriskās struktūras, likumdošanas nianses, veicamās funkcijas un rezultātu novērtēšanas metodes un principus, sanāksmes dalībnieki atzina, ka šis projekts ir ļoti ambiciozs un izaicinošs, kam ir jākļūst par labu piemēru citām valstīm. Tas noteikti sniegs reālus un vērā ņemamus rezultātus – analītisku materiālu, kas dos skaitlisku pamatu izvērtēt kolēģu darbības sasniegumus, rast jaunas iespējas un inovatīvus risinājumus savas darbības pilnveidošanai un uzlabošanai.

Sanāksmes ietvaros tika apstiprināts jauns Baltijas valstu muitas dienestu savstarpējās sadarbības plāns 2014. – 2016.gadam, kuru visu trīs Baltijas valstu muitas iestāžu vadītāji atzina par ļoti veiksmīgu savstarpējās izstrādes darba rezultātu. Plānā paredzētie pasākumi ir vērsti uz muitas praktiskā darba stiprināšanu un savstarpējo sadarbību par ļoti konkrētiem jautājumiem.

Šobrīd notiek darbs pie līdzīga sadarbības plāna izstrādes nodokļu administrēšanas jomā. Cieša sadarbība jau ir izveidojusies arī nodokļu kontroles jomā un to plānots attīstīt, piemērojot un izmantojot iespējami vienotas vai līdzīgas darba metodes. Šobrīd aktuāls jautājums ir sadarbības paplašināšana nodokļu saistību izpildes uzraudzības, preventīvo pasākumu un nodokļu parādu piedziņas jomā.

Kā jauna kopīga iniciatīva turpmākajai sadarbībai tika nolemts izveidot jaunu darba grupu Igaunijas nodokļu un muitas vadībā nodokļu plaisas aprēķināšanai, šo projektu uzsākot ar nodokļu plaisas aprēķiniem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

Interesanti atzīmēt, ka arī Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, ir uzcelta jauna Nodokļu un muitas administrācijas vienotā ēka, uz kuru Igaunijas kolēģi pārcēlās 2013.gada nogalē. Latvijas un Lietuvas delegāciju pārstāvjiem bija lieliska iespēja izstaigāt un iepazīties ar jauno ēku, klientu apkalpošanas centru un darbinieku darba telpām, kas arī ir veidots pēc atvērtā tipa biroja principiem.

Baltijas valstu Muitas un nodokļu administrāciju vadītāju tikšanās piedalījās VID ģenerāldirektore I.Pētersone, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Tālis Kravalis, VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā Arta Segliņa un VID ģenerāldirektora vietnieks noziedzības apkarošanas jomā Kaspars Čerņeckis. Lietuvu pārstāvēja Lietuvas Finanšu ministrijas Nodokļu administrācijas vadītājs Modestas Kaseliauskas, viņa vietnieks Vytautas Vitkevičius, Kontroles pārvaldes direktore Valė Kulvinskienė, kā arī Lietuvas Finanšu ministrijas Muitas administrācijas ģenerāldirektors Antanas Šipavičius un viņa vietnieks Vygantas Paigozinas. Tikšanās norises vietu Igauniju pārstāvēja Igaunijas muitas un nodokļu administrācijas ģenerāldirektors Marek Helm, Audita pārvaldes vadītājs Jaanus Värk, Izlūkošanas pārvaldes vadītājs Tõnis Kuuse un Muitas organizācijas pārvaldes vadītājs Urmas Koidu.

Visas amatpersonas atzina, ka arī šī tikšanās, līdzīgi kā iepriekšējās, bija diskusijām bagāta un ļoti vērtīga, un ka šādas tikšanās par konkrētiem un visām trim Baltijas valstīm aktuāliem jautājumiem vēl jo ciešāk nostiprina visu trīs Baltijas valstu sadarbību nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā. Tā arī ļoti uzskatāmi un pozitīvi apliecina Baltijas valstu vienotību. Nākamā trīspusējā tikšanās plānota 2014.gada beigās Lietuvā.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


Informācija presei