Baltkrievijas RŠV "Grigorovščina" pilotprojekta laikā fiziskās personas aicinātas elektroniski sniegt pirmsierašanās informāciju par precēm

 Publicēts: 11.09.2019. 14.44


Apakšsadaļu izvēlne

Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas Vitebskas muita informē, ka robežšķērsošanas vietā (turpmāk - RŠV) “Grigorovščina” (tā atrodas pretī Latvijas pusē esošajai RŠV “Pāternieki”) no 2019.gada 12.septembra līdz 11.novembrim tiks īstenots pilotprojekts, kas paredz, ka fiziskās personas varēs šķērsot robežu prioritārā kārtā, ja tās elektroniski sniegs pirmsierašanās informāciju par precēm un transportlīdzekļiem pirms to ievešanas Eirāzijas Ekonomiskās savienības muitas teritorijā - Baltkrievijas Republikā.

Elektroniska informācijas par ievedamajām precēm un transportlīdzekļiem sniegšana pirms faktiskās robežas šķērsošanas ļaus ātrāk šķērsot robežu, jo tādējādi fiziskajai personai vairs nebūs jāaizpilda muitas deklarācija papīra formā robežas šķērsošanas brīdī. 

Baltkrievijas Republikas muitas dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu, kas nosaka kārtību, kādā fiziskā persona elektroniski iesniedz pirmsierašanās informāciju par pārvietojamajām precēm un transportlīdzekļiem.

Pilotprojektā var iesaistīties jebkura fiziskā persona - Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta amatpersonas mutiski aptaujās fiziskās personas, tām iebraucot RŠV “Grigorovščina”.

RŠV “Grigorovščina” tiks izvietota informācija par satiksmes organizācijas izmaiņām Baltkrievijas Republikā iebraucošā transporta pusē - pilotprojektā iesaistītās fiziskās personas varēs izmantot kontroles zonas pirmo joslu (muitas administratīvajai ēkai tuvākā josla), kas tiks aprīkota ar atbilstošām zīmēm.

Papildu informācija - Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas mājaslapā.

Muita