Beigām tuvojas pārejas periods, kad muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams EMDAS MAN/PU Manifestu modulis

 Publicēts: 02.09.2019. 12.45


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds

VID Muitas pārvalde atgādina, ka ar š.g. 3.jūniju Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ir pieejams jauns modulis, kas nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta[1] (turpmāk – ETD) iesniegšanu EMDAS un apstrādi kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu.

ETD kā muitas deklarācijas izmantošana ir Savienības Muitas kodeksā noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums aviosabiedrībām. Līdz brīdim, kamēr EMDAS tika pielāgota ETD iesniegšanai un apstrādei, vienkāršojuma izmantošanai kalpoja EMDAS MAN/PU funkcionalitātē pieejamais Manifestu modulis.

Pašlaik, pārejas perioda laikā no š.g. 3.jūnija, EMDAS MAN/PU funkcionalitātē muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams gan līdzšinējais Manifestu modulis, gan jaunais modulis – “ETD (ienākošie)”.

2019.gada 1.oktobrī “ETD (ienākošie)” modulis pilnībā aizstās Manifestu moduli. Tādējādi muitas klientiem, kuri vēlēsies izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, muitas formalitāšu kārtošana ar aviotransportu ievedamajām kravām būs iespējama tikai EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī.

Lai aizstātu liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrinātu datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām, ETD iesniegšana tiek nodrošināta caur programmisko saskarni, t.i. nepastarpināti no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Līdz ar to, lai izmantotu sistēmas piedāvātās iespējas tranzīta procedūras vienkāršojuma izmantošanai, klientiem ir jāveic savu informācijas sistēmu izveide vai pielāgošana sasaistei ar EMDAS.

Ja pēc 2019.gada 1.oktobra muitas iestādei ETD dati nebūs pieejami EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī, ārpussavienības preču pārvietošanai būs jāpiemēro Savienības tranzīta procedūra vispārējā kārtībā[2].

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ETD/Pagaidu uzglabāšana”.   

Papildus vēršam uzmanību, ka, lai izmantotu ETD kā muitas deklarāciju, ir jāsaņem atļauja. Eiropas Savienībā atļauju pieteikumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas procesam (jeb muitas atļauju izsniegšanai) ir jāizmanto Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Muitas lēmumu sistēma (CDMSCustoms Decision Management System).

Būtiski, lai Latvijā pārstāvētajām aviosabiedrībām ir šādi reģistrēta atļauja. Visas aviosabiedrības par šo prasību tika laikus informētas. Tomēr gadījumā, ja atļauja ETD izmantošanai nebūs reģistrēta EK Muitas lēmumu sistēmā, pēc 2019.gada 1.oktobra ETD iesniegšana EMDAS nebūs iespējama.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[2] Tranzīta deklarācija jāiesniedz EMDAS TKS (Tranzīta kontroles sistēma), tranzīta procedūras piemērošanai jāiesniedz galvojums, kā arī jāizpilda citi tiesību aktos muitas jomā noteiktie pienākumi.

Muita