Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 Publicēts: 06.06.2018. 16.24


Apakšsadaļu izvēlne

 Uzdod savu jautājumu šeit! 
 

 • 1.jūlijs ir pagājis -vai vēl drīkst reģistrēt un lietot elektronisko kases aparātu (EKA), kas neatbilst MK noteikumiem Nr.95?

  • Pēc 1.jūlija iepriekšējām tehniskajām prasībām atbilstošus kases aparātus var reģistrēt un lietot tikai tādā gadījumā, ja to etalonmodelis ir iesniegts atbilstības pārbaudes veikšanai un vēl nav saņemts atzinums par tā atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām. Tā kā jau no maija sākuma ir pieejami 7 kases aparātu modeļi ar elektronisko kontrollenti bez fiskālās atmiņas moduļa, kuriem veiktas atbilstības pārbaudes, tad noteiktu kategoriju EKA, tostarp MK noteikumu Nr.96 5.pielikumā ietvertos EKA, ir iespējams aizstāt ar jauniem un VID šādus EKA vairs nereģistrē.
 • Ko darīt, ja tehnisku iemeslu dēļ EDS nav iespējams piereģistrēt EKA, un nodokļu maksātājs informāciju VID iesniedz caur sadaļu “Citi/Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”. Vai šajā gadījumā VID šo informāciju ņem vērā un reģistrē konkrēto EKA?
  • Ja lietotājam neizdodas EDS piereģistrēt EKA, mēs sniedzam informatīvu atbalstu, kā to izdarīt, tomēr kases aparātus nereģistrējam. Lietotājam jaunos kases aparātus kopā ar apkalpojošo dienestu ir jāreģistrē patstāvīgi. Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz kādu no konsultāciju daļas tālruņiem: 67121635, 67121636, 67121637, 67121638, 67121639, 67121640.
 • Ko nozīmē MK noteikumos Nr.96 141.8 1.punktā minētais “… no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas”?
  • Pēc atbilstības pārbaudes apliecinājuma saņemšanas lietotājiem ir dots laiks ierīču uzstādīšanai no 1 līdz 6 mēnešiem, atkarībā no iekārtu skaita. Izņēmums ir PSP dalībnieki un sabiedriskā transporta nozare (izņemot taksometrus), kuriem jaunās iekārtas jāsāk lietot 2019.gada 1.janvārī. Kad konkrētā iekārta ir saņēmusi atbilstības apliecinājumu un reģistrēta VID vienotajā datubāzē (reģistrā), par to VID EDS informē attiecīgo iekārtu lietotājus, kuriem atkarībā no iekārtu skaita, jāveic to uzstādīšana. Par visām iekārtām, kuras ir saņēmušas atbilstības apliecinājumu, informācija ir pieejama VID tīmekļa vietnes publiskojamo datu bāzē, kā arī tiek publicētas preses relīzēs.
 • Kādā veidā noņemt no uzskaites vecos kases aparātus?
 • Kā pareizi akceptēt EDS apkalpojošā dienesta reģistrētos kases aparātus?
 • Kases apkalpojošais dienests ievada jauno kases aparātu EDS, bet nodokļu maksātājs neredz (visas tiesības ir). Kur varētu būt problēma?
  • Iespējams apkalpojošais dienests ir nepareizi ievadījis EKA datus (norādīta nepareiza versija), lietotājs EDS nav atzīmējis tiesības veikt darbības ar EKA vai lietotājs nav akceptējis apkalpojošā dienesta iesniegumu 30 dienu laikā. Problēmu gadījumā lūdzam zvanīt uz kādu no konsultāciju daļas tālruņiem: 67121635, 67121636, 67121637, 67121638, 67121639, 67121640.

 • Kā EDS pārlikt kases aparātu no vienas adreses citā?
  • Lietotājam jāsazinās ar savu apkalpojošo dienestu par EKA uzstādīšanas vietas maiņu. EDS sadaļā lietotāja EKA ir KA pārvietošana/adreses maiņa. Šo darbību var veikt tikai ar jaunajiem EKA. Ja grib mainīt vecā EKA(kas nav reģistrēts pēc jaunajiem noteikumiem) uzstādīšanas vietu, jāsūta tehniskās pases dokumenti ar apkalpojošā dienesta ierakstiem.

 • Aizpildot reģistrācijas lapu EDS (pēc NM domām – aizpildīts viss pareizi), izdod dažādas kļūdas, piem., “nav apstiprinājuma no atbalsta dienesta”. Ko tas nozīmē?
  • Iespējams, ka apkalpojošais dienests nav iesniedzis pieteikumu EKA reģistrēšanai.
 • Reģistrējot kases aparātu jāaizpilda rindiņas “apkalpošanā no …., apkalpošanā līdz…..” kādi datumi tur jānorāda? Kā rīkoties, ja līgums ar apkalpojošo dienestu ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, bet reģistrējot EKA EDS sadaļā “Reģistri”, sistēma obligāti prasa ierakstīt datumu sadaļā “Apkalpošana līdz” (bez tā neatļauj iesniegt)?
  • Jānorāda apkalpošanas līguma datumi, ja ir noslēgts beztermiņa līgums, tad termiņš tāpat ir jānorāda, piem. 5 gadi.
 • Cik dienu laikā kases aparāti tiek piereģistrēti VID?

  • Iekārtas, kuras vēl tiek reģistrētas iepriekšējā MK 282 not. kārtībā, tiek reģistrētas rindas kārtībā. Normatīvais regulējums nenosaka EKA reģistrēšanas termiņu, VID to veic pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā.

 • Ir iesniegti dokumenti EKA, lai sertificētu EKA, bet nekāda atbilde nav sniegta. Sazinoties tiek atbildēts, ka viņi nevar iekļauties termiņā līdz 1.jūlijam. Vai nebūs kādas sankcijas, ja EKA nebūs reģistrēts līdz 1.jūlijam.
  • EKA atbilstības pārbaudes veic atbilstības pārbaudes institūcijas. Ja EKA etalonmodelis līdz 1.jūlijam ir iesniegts atbilstības pārbaudes veikšanai, tad līdz atbilstības apliecinājuma saņemšanai drīkst lietot veco EKA. Ja  pēc atbilstības apliecinājuma saņemšanas lietošanā esošo EKA nepieciešams pārprogrammēt atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām, tad iesakām no apkalpojošā dienesta saņemt rakstisku izziņu, kurā norādīts datums, kad  minētās darbības tiks veiktas un par to informēt VID EDS. Jauno iekārtu uzstādīšanas periodā VID seko procesam un soda sankcijas nepiemēro, bet rīkojas atbilstoši principam “Konsultē vispirms”.
 • Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti EKA apkalpojošam dienestam un atliek gaidīt atbildi, kas solās būt pēc 1.jūlija, vai uzņēmums var rakstīt EDS caur Informācija VID klientu apkalpošanas dienestiem informatīvu vēstuli, ka attaisnojošu iemeslu dēļ neiekļausies termiņā.
  • Par jaunā EKA uzstādīšanu lūdzam paziņot VID EDS, minot objektīvus iemeslus un konkrētu datumu, kad uzstādīs jauno EKA.

 • Ja kases aparātu dažas dienas izmanto ārpus struktūrvienības tehniskajā pasē jābūt norādītai juridiskai adresei un atzīmei par to, ka kases aparāta lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas. Kā un kas tehniski to dara? Vai papīrveidā tehniskajā pasē veic atzīmi apkalpojošais dienests? Vai tad konkrēti ir jānorāda no kura datuma līdz kuram un kurā adresē notiks lietošana?
  • Ja tehniskajā pasē apkalpojošais dienests ir norādījis, ka EKA paredzēts lietošanai ārpus pastāvīgās darbības vietas, tad  EKA lietojot  izbraukumā, nekas nav jānorāda, jo šis EKA ir paredzēts tikai šādai lietošanai. Savukārt, ja ikdienā EKA lieto pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), bet dažreiz ārpus tās, tad par šo faktu ir jābūt ierakstam tehniskajā pasē (veic apkalpojošais dienests) un lietotājs to paziņo VID EDS.
 • Ja persona veic tirdzniecību tirgū un nav PVN maksātājs, vai ir jālieto kases aparāts?
   • ja ir reģistrēta struktūrvienība. Ir jālieto.
   • nav reģistrēta struktūrvienība. Nav jālieto.
 • Ja persona veic tirdzniecību tirgū un ir PVN maksātājs, vai ir jālieto kases aparāts?
   • ja ir reģistrēta struktūrvienība. Ir jālieto
   • nav reģistrēta struktūrvienība. Nav jālieto, ja tirgo pašu iegūtas vai ražotas preces.