Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 Publicēts: 16.08.2019. 08.52


Apakšsadaļu izvēlne

 Uzdod savu jautājumu šeit! 
 

 • Ko nozīmē MK noteikumos Nr.96 141.8 1.punktā minētais “… no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas”?
  • Pēc atbilstības pārbaudes apliecinājuma saņemšanas lietotājiem ir dots laiks ierīču uzstādīšanai no 1 līdz 6 mēnešiem, atkarībā no iekārtu skaita. Par visām iekārtām, kuras ir saņēmušas atbilstības apliecinājumu, informācija ir pieejama VID tīmekļa vietnes publiskojamo datu bāzē.
 • Kādā veidā noņemt no uzskaites vecos kases aparātus?
 • Kā pareizi akceptēt EDS apkalpojošā dienesta reģistrētos kases aparātus?
 • Kases apkalpojošais dienests ievada jauno kases aparātu EDS, bet nodokļu maksātājs neredz (visas tiesības ir). Kur varētu būt problēma?
  • Iespējams apkalpojošais dienests ir nepareizi ievadījis EKA datus (norādīta nepareiza versija), lietotājs EDS nav atzīmējis tiesības veikt darbības ar EKA vai lietotājs nav akceptējis apkalpojošā dienesta iesniegumu 3 darbdienu laikā.

 • Kā EDS pārlikt kases aparātu no vienas adreses citā?
  • Lietotājs 3 darbdienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu, kurš VID EDS iesniedz informāciju par veiktajām darbībām. Lietotājam 3 darbdienu laikā jāapstiprina apkalpojošā dienesta sniegtā informācija VID EDS

 • Aizpildot reģistrācijas lapu EDS (pēc NM domām – aizpildīts viss pareizi), izdod dažādas kļūdas, piem., “nav apstiprinājuma no atbalsta dienesta”. Ko tas nozīmē?
  • Iespējams, ka apkalpojošais dienests nav iesniedzis pieteikumu EKA reģistrēšanai.
 • Reģistrējot kases aparātu jāaizpilda rindiņas “apkalpošanā no …., apkalpošanā līdz…..” kādi datumi tur jānorāda? Kā rīkoties, ja līgums ar apkalpojošo dienestu ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, bet reģistrējot EKA EDS sadaļā “Reģistri”, sistēma obligāti prasa ierakstīt datumu sadaļā “Apkalpošana līdz” (bez tā neatļauj iesniegt)?
  • Reģistrējot kases aparātu (VID EDS apstiprinot apkalpojošā dienesta ziņojumu par kases aparāta reģistrēšanu), lietotājs norāda kases aparāta apkalpošanas periodu atbilstoši līgumā par kases aparāta apkalpošanu noteiktajam. Ja apkalpošanas līgums ir beztermiņa, jāveic atzīme ”Beztermiņa līgums”.
 • Ja kases aparātu dažas dienas izmanto ārpus struktūrvienības tehniskajā pasē jābūt norādītai juridiskai adresei un atzīmei par to, ka kases aparāta lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas. Kā un kas tehniski to dara? Vai papīrveidā tehniskajā pasē veic atzīmi apkalpojošais dienests? Vai tad konkrēti ir jānorāda no kura datuma līdz kuram un kurā adresē notiks lietošana?
  • Ja tehniskajā pasē apkalpojošais dienests ir norādījis, ka EKA paredzēts lietošanai ārpus pastāvīgās darbības vietas, tad  EKA lietojot  izbraukumā, nekas nav jānorāda, jo šis EKA ir paredzēts tikai šādai lietošanai. Savukārt, ja ikdienā EKA lieto pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), bet dažreiz ārpus tās, tad par periodu, kurā EKA lietots izbraukuma tirdzniecībā jābūt ierakstam tehniskajā pasē (veic apkalpojošais dienests) un, ja nepieciešams (ja struktūrvienības adrese nav juridiskā adrese), jāveic EKA adreses maiņa (veic apkalpojošais dienests).

   Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” kases aparāta tehnisko pasi iespējams veidot un glabāt elektroniskā formātā.  Šādā gadījumā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas laikā apkalpojošais dienests elektroniskās tehniskās pases datnei aprēķina Hash SHA-256 kontrolsummu un triju darbdienu laikā to paziņo VID, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

 • Ja persona veic tirdzniecību tirgū un nav PVN maksātājs, vai ir jālieto kases aparāts?
   • ja ir reģistrēta struktūrvienība. Ir jālieto.
   • nav reģistrēta struktūrvienība. Nav jālieto.
 • Ja persona veic tirdzniecību tirgū un ir PVN maksātājs, vai ir jālieto kases aparāts?
   • ja ir reģistrēta struktūrvienība. Ir jālieto
   • nav reģistrēta struktūrvienība. Nav jālieto, ja tirgo pašu iegūtas vai ražotas preces.