Būvniecības darbu laikā robežšķērsošanas vietās "Silene" un "Pāternieki" noteiktas izmaiņas satiksmes organizācijā

 Publicēts: 17.06.2019. 11.59


Apakšsadaļu izvēlne

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadībā jūnija sākumā ir uzsākti būvniecības darbi robežšķērsošanas vietās (turpmāk – RŠV) "Silene" un “Pāternieki”, kas turpināsies līdz šī gada beigām. Izmaiņas satiksmes organizācijā neitrālās zonas pārbūves darbu laikā var ietekmēt RŠV caurlaidību.

Neitrālajā zonā, kas atrodas starp Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas vietām, tiks veikta pārbūve, lai uzlabotu satiksmes organizācijas risinājumu transportlīdzekļiem un izveidotu drošu robežas šķērsošanas iespēju gājējiem. Papildus plānots modernizēt arī perimetra apsardzes sistēmu, video novērošanas sistēmu, elektroniskos satiksmes organizācijas informatīvos paneļus un transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas iekārtas.

Satiksmes organizēšanai būvniecības darbu laikā RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki” papildus uzstādītas pagaidu ceļa zīmes.

Infrastruktūras modernizācijas darbi abās RŠV tiek veikti, īstenojot Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektus. Plašāka informācija lasāma VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā.  

Atgādinām, ka aktuālā informācija par transportlīdzekļu rindām un paredzamo gaidīšanas ilgumu ir pieejama VID tīmekļa vietnē, sadaļā Muita > Automobiļu rindas uz robežas.