Darbinieku kontaktinformācija

Apakšsadaļu izvēlne

Struktūrvienības


 


Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvalde

Natālija Fiļipoviča
direktora vietnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvalde
Tālrunis
67122025
E-pasts
Natalija.Filipovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Riska vadības procesa koordinācijas daļa

Anita Zeire
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības procesa koordinācijas daļa
Tālrunis
67122036
E-pasts
Anita.Zeire [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ārējo datu pārvaldības nodaļa

Ludmila Ivanova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Ārējo datu pārvaldības nodaļa
Tālrunis
67121623
E-pasts
Ludmila.Ivanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristīne Heninga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ārējo datu pārvaldības nodaļa
Tālrunis
67121629
E-pasts
Kristine.Heninga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Māris Liepa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ārējo datu pārvaldības nodaļa
Tālrunis
67121626
E-pasts
Maris.Liepa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Riska vadības nodaļa

Marina Roja
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Marina.Roja [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Linda Kokareviča
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības nodaļa
Tālrunis
67122034
E-pasts
Linda.Kokarevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Valentīna Reusa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības nodaļa
Tālrunis
67122020
E-pasts
Valentina.Reusa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Frolova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības nodaļa
Tālrunis
67122035
E-pasts
Anna.Frolova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Ilze Grase
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Riska vadības nodaļa
Tālrunis
67122023
E-pasts
Ilze.Grase [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa

Ilze Kuciņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122027
E-pasts
Ilze.Kucina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jana Dzerkale
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122031
E-pasts
Jana.Dzerkale [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Solovjova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122030
E-pasts
Anna.Solovjova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dmitrijs Bogdanovs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122029
E-pasts
Dmitrijs.Bogdanovs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Viktorija Brēķe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122033
E-pasts
Viktorija.Breke [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dagnija Masaļska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122028
E-pasts
Dagnija.Masalska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ainārs Zariņš
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122026
E-pasts
Ainars.Zarins [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inna Amosejeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122038
E-pasts
Inna.Amosejeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Antra Bērziņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksāšanas makrovides monitoringa daļa
Tālrunis
67122032
E-pasts
Antra.Berzina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes daļa

Rita Bukmane
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes daļa
Tālrunis
67121440
E-pasts
Rita.Bukmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa

Iveta Šlosa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121454
E-pasts
Iveta.Slosa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Irina Gržibovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121445
E-pasts
Irina.Grzibovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nora Ansone
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121450
E-pasts
Nora.Ansone [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristīne Jakoboviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121453
E-pasts
Kristine.Jakobovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristīne Freimane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121451
E-pasts
Kristine.Freimane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Irina Andrejeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121447
E-pasts
Irina.Andrejeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ieva Draviņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121449
E-pasts
Ieva.Dravina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Igunda Hāzenfūsa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju riska analīzes nodaļa
Tālrunis
67121452
E-pasts
Igunda.Hazenfusa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa

Viktors Kačalovs
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122024
E-pasts
Viktors.Kacalovs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nadežda Kņiga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122019
E-pasts
Nadezda.Kniga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Diāna Borisova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122021
E-pasts
Diana.Borisova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Aigars Mustafājevs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122022
E-pasts
Aigars.Mustafajevs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Maksims Pečeņs
datu zinātnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122018
E-pasts
Maksims.Pecens [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Siņukova
datu zinātnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļa
Tālrunis
67122037
E-pasts
Anna.Sinukova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde

Santa Garanča
direktors
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde
Tālrunis
67121150
E-pasts
Santa.Garanca [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ina Reinšmite
direktora vietnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde
Tālrunis
67121152
E-pasts
Ina.Reinsmite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inese Bindemane
direktora vietnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde
Tālrunis
67121149
E-pasts
Inese.Bindemane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Tatjana Čeremiskina
direktora vietnieks
Struktūrvienības nosaukums
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde
Tālrunis
67121151
E-pasts
Tatjana.Ceremiskina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Otrā pievienotās vērtības nodokļa daļa

Silvija Balcare
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā pievienotās vērtības nodokļa daļa
Tālrunis
67121385
E-pasts
Silvija.Balcare [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Trešā nodaļa

Ilga Liepiņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121535
E-pasts
Ilga.Liepina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ina Morozova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123963
E-pasts
Ina.Morozova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Inese Skroderēna
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123961
E-pasts
Inese.Skroderena [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Renata Vēdiķe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123972
E-pasts
Renata.Vedike [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Inga Audere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123966
E-pasts
Inga.Audere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Indra Strazde
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123971
E-pasts
Indra.Strazde [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Diāna Ivanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123965
E-pasts
Diana.Ivanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401
Pirmā nodaļa

Guna Rutka
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121328
E-pasts
Guna.Rutka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Albīne Šaveca-Švede
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121321
E-pasts
Albine.Saveca-Svede [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Daiga Vārtiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67122758
E-pasts
Daiga.Vartina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Elita Skrinda
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121287
E-pasts
Elita.Skrinda [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Madara Dronga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121307
E-pasts
Madara.Dronga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ieva Eglīte
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67122756
E-pasts
Ieva.Eglite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Inita Melne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123625
E-pasts
Inita.Melne [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001
Otrā nodaļa

Liāna Zvidriņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121312
E-pasts
Liana.Zvidrina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Svetlana Novoselova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121310
E-pasts
Svetlana.Novoselova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Daina Šīre
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122739
E-pasts
Daina.sire [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Sandra Villere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121395
E-pasts
Sandra.Villere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Edīte Apsīte
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121585
E-pasts
Edite.Apsite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ruta Gruševa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121308
E-pasts
Ruta.Gruseva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Zane Jaunkalne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121316
E-pasts
Zane.Jaunkalne [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Karīna Giješa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121591
E-pasts
Karina.Gijesa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ļubova Sergejeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121589
E-pasts
lubova.Sergejeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Lauris Rimicāns
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121597
E-pasts
Lauris.Rimicans [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Juridisko personu nodokļu risku izvērtēšanas daļa

Andželika Vilks
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Juridisko personu nodokļu risku izvērtēšanas daļa
Tālrunis
67121455
E-pasts
Andzelika.Vilks [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Informācijas koordinācijas nodaļa

Artis Pilāns
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121260
E-pasts
Artis.Pilans [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Karina Putniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121244
E-pasts
Karina.Putniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anastasija Žiļutova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121258
E-pasts
Anastasija.Zilutova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Valentīna Mazurina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121218
E-pasts
Valentina.Mazurina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ludmila Zāmele
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121264
E-pasts
ludmila.zamele [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Agnese Steks-Eglīte
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121225
E-pasts
Agnese.Steks-Eglite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ingrīda Baldiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Informācijas koordinācijas nodaļa
Tālrunis
67121252
E-pasts
Ingrida.Baldina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa

Iveta Parfena
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121213
E-pasts
Iveta.Parfena [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ināra Gincenberga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121210
E-pasts
Inara.Gincenberga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Aleksandrs Nakoņečnijs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121219
E-pasts
Aleksandrs.Nakonecnijs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Kvjatkeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123885
E-pasts
Anna.Kvjatkevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Brīvības iela 10b, Dobele, LV-3701

Baiba Mencena
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121212
E-pasts
Baiba.Mencena [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ilona Cekule
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121205
E-pasts
Ilona.Cekule [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Natālija Vucina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123429
E-pasts
Natalija.Vucina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Ilze Kaprāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123622
E-pasts
Ilze.Kaprane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Jana Salzemniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67122743
E-pasts
Jana.Salzemniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Sarma Januškeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121209
E-pasts
Sarma.Januskevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Ineta Feldmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121206
E-pasts
Ineta.Feldmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa

Anastasija Šebeko
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121235
E-pasts
Anastasija.Sebeko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Linda Ivanovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121226
E-pasts
Linda.Ivanovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jūlija Kurenbina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121245
E-pasts
Julija.Kurenbina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Natālija Podšivalkina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121239
E-pasts
Natalija.Podsivalkina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Oksana Gavrilova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121232
E-pasts
Oksana.Gavrilova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Gorska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121217
E-pasts
Anna.Gorska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jeļena Semjonova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121238
E-pasts
Jelena.Semjonova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristīne Loča-Klāviņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67123359
E-pasts
Kristine.Loca-Klavina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Karīna Sušilova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121248
E-pasts
Karina.Susilova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Zane Inape
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa un citu nodokļu nodaļa
Tālrunis
67123864
E-pasts
Zane.Inape [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Dārza iela 14a, Bauska, LV-3901
Prioritāro pasākumu nodaļa

Agnese Villaua
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121250
E-pasts
Agnese.Villaua [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dace Kalnroze
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121251
E-pasts
Dace.Kalnroze [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Rita Hamitova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121240
E-pasts
Rita.Hamitova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Māra Sviķe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67122886
E-pasts
Mara.Svike [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Dzintaru iela 18, Ventspils, LV-3602

Ineta Biteniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67123219
E-pasts
Ineta.Biteniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Liene Kranciņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121242
E-pasts
Liene.Krancina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Stella Moisijeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121249
E-pasts
Stella.Moisijevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Agnese Vīksne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121263
E-pasts
Agnese.Viksne [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Evita Pole
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121246
E-pasts
Evita.Pole [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Diāna Reinšmite
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Prioritāro pasākumu nodaļa
Tālrunis
67121247
E-pasts
Diana.Reinsmite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Algas nodokļu nodaļa

Jeļena Muraškeviča
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121233
E-pasts
Jelena.Muraskevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dace Rozentāle
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121234
E-pasts
Dace.Rozentale [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jūlija Jermolajeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121227
E-pasts
Julija.Jermolajeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anda Svarāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121237
E-pasts
Anda.Svarane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ligita Stāmere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67123658
E-pasts
Ligita.Stamere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Ineta Luzere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121231
E-pasts
Ineta.Luzere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sanita Kondrova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67122747
E-pasts
Sanita.Kondrova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Diāna Karkovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121228
E-pasts
Diana.Karkovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inga Klemence
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121236
E-pasts
Inga.Klemence [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Līga Krūmiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Algas nodokļu nodaļa
Tālrunis
67121230
E-pasts
Liga.Krumina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Trešā algas nodokļu daļa

Ingus Kļaviņš
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā algas nodokļu daļa
Tālrunis
67121476
E-pasts
Ingus.Klavins [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Trešā nodaļa

Vita Jegore
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121388
E-pasts
Vita.Jegore [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ineta Vīgante
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121362
E-pasts
Ineta.Vigante [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Elīna Eihmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121459
E-pasts
Elina.Eihmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Antoņina Šerstjuka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121298
E-pasts
Antonina.Serstjuka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Antra Kaina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121477
E-pasts
Antra.Kaina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Larisa Dijanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121521
E-pasts
Larisa.Dijanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anita Ieviņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121431
E-pasts
Anita.Ievina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Pirmā nodaļa

Olga Audzere
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121427
E-pasts
Olga.Audzere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kaspars Sukurs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121482
E-pasts
Kaspars.Sukurs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anita Jaundžeikare
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121488
E-pasts
Anita.Jaundzeikare [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Edgars Puidze
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121462
E-pasts
Edgars.Puidze [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Diāna Paļceva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121487
E-pasts
Diana.Palceva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Zinta Vilcāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121465
E-pasts
Zinta.Vilcane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Edīte Zvirbule
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121491
E-pasts
Edite.Zvirbule [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Otrā nodaļa

Rasma Balga
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121466
E-pasts
Rasma.Balga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jūlija Jakulainena
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121472
E-pasts
Julija.Jakulainena [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristiāna Aksenoka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121417
E-pasts
Kristiana.Aksenoka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Aigars Matisons
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121483
E-pasts
Aigars.Matisons [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Regija Bajāre
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121459
E-pasts
Regija.Bajare [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Māris Nicmanis
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121486
E-pasts
Maris.Nicmanis [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anete Rebāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121492
E-pasts
Anete.Rebane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Arita Čipa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121458
E-pasts
Arita.Cipa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa

Sarmīte Āboliņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa
Tālrunis
67121457
E-pasts
Sarmite.Abolina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Trešā nodaļa

Daiva Lapiņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123430
E-pasts
Daiva.Lapina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Līga Trēziņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123457
E-pasts
Liga.Trezina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Aija Beizitere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123433
E-pasts
Aija.Beizitere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Valija Brauna
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123361
E-pasts
Valija.Brauna [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Ruta Cine
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123436
E-pasts
Ruta.Cine [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Eva Bivālova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123437
E-pasts
Eva.Bivalova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Inguna Lapere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123432
E-pasts
Inguna.Lapere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Olga Bērziņa
galvenais inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123396
E-pasts
Olga.Berzina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Gita Numure
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123434
E-pasts
Gita.Numure [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Dace Gaiduka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123386
E-pasts
Dace.Gaiduka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Ieva Majore
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123329
E-pasts
Ieva.Majore [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Līva Veinberga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123456
E-pasts
Liva.Veinberga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Inguna Blāķe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123431
E-pasts
Inguna.Blake [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201
Ceturtā nodaļa

Linda Bičevska
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121741
E-pasts
Linda.Bicevska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jana Leiduma
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121736
E-pasts
Jana.Leiduma [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ineta Dzērve
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67122762
E-pasts
Ineta.Dzerve [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Sintija Jermuša
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121732
E-pasts
Sintija.Jermusa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Zane Garsila
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121734
E-pasts
Zane.Garsila [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Aivija Skuja
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121728
E-pasts
Aivija.Skuja [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sarmīte Vilkāja
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121744
E-pasts
Sarmite.Vilkaja [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nauris Ķiepe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121735
E-pasts
Nauris.kiepe [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Tatjana Stepaņenko
galvenais inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121731
E-pasts
Tatjana.Stepanenko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ilona Jansone
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121730
E-pasts
Ilona.Jansone.1 [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dace Sabļina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121727
E-pasts
Dace.Sablina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ina Redviņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121733
E-pasts
Ina.Redvina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inta Anspoka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121724
E-pasts
Inta.Anspoka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa

Irēna Udovenko
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121723
E-pasts
Irena.Udovenko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Maija Zubkina
galvenais jurists
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121768
E-pasts
Maija.Zubkina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Evita Petrovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121767
E-pasts
Evita.Petrovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Anitra Lokmane-Sproģe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121737
E-pasts
Anitra.Lokmane-Sproge [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dzidra Vaščenkova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67123533
E-pasts
Dzidra.Vascenkova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Ludmila Gromova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67123532
E-pasts
Ludmila.Gromova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Veronika Prjadeha
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Veronika.Prjadeha [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nataļja Kļavinska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121762
E-pasts
Natalja.Klavinska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sergejs Romanovskis
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67123526
E-pasts
Sergejs.Romanovskis [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Līga Ošeniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67124012
E-pasts
Liga.Oseniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Striķu iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Inga Ivanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Speciālā parādu atgūšanas nodaļa
Tālrunis
67121761
E-pasts
Inga.Ivanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Striķu iela 6, Saldus, LV-3801
Pirmā nodaļa

Ilona Sučkova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Ilona.Suckova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Olga Bičinska
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121699
E-pasts
Olga.Bicinska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inga Akinfova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121697
E-pasts
Inga.Akinfova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Laima Krastiņa
galvenais jurists
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121616
E-pasts
Laima.Krastina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Larisa Mazminova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121702
E-pasts
Larisa.Mazminova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Aija Riekstiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123446
E-pasts
Aija.Riekstina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201
Otrā nodaļa

Agnese Bruģe
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121773
E-pasts
Agnese.Bruge [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vera Škindere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121718
E-pasts
Vera.Skindere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inta Želve
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121760
E-pasts
Inta.zelve [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Gunita Kauliņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Gunita.Kaulina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ilze Dzalbe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121751
E-pasts
Ilze.Dzalbe [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Silvija Ērgle
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123259
E-pasts
Silvija.Ergle [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Sanita Račicka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123384
E-pasts
Sanita.Racicka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Nataļja Sergejeva
galvenais inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121752
E-pasts
Natalja.Sergejeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Artis Ābelskalns
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121745
E-pasts
Artis.abelskalns [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Džina Vidersone
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121753
E-pasts
Dzina.Vidersone [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sandra Treiere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121757
E-pasts
Sandra.Treiere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sanita Misika
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123435
E-pasts
Sanita.Misika [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201
Uzņēmumu ienākuma nodokļa un muitas maksājumu daļa

Ineta Stankeviča
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa un muitas maksājumu daļa
Tālrunis
67121562
E-pasts
ineta.stankevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Muitas maksājumu nodaļa

Evija Kizenbaha
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121571
E-pasts
Evija.Kizenbaha [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Matīss Bičevskis
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121530
E-pasts
Matiss.Bicevskis [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sandra Ozoliņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121558
E-pasts
sandra.ozolina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Dārza iela 14a, Bauska, LV-3901

Anita Labanovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67123621
E-pasts
Anita.Labanovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Dace Šteina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67123619
E-pasts
dace.steina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Maira Indāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67123634
E-pasts
Maira.Indane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Jekaterina Stroževa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121540
E-pasts
Jekaterina.Strozeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Karina Elmane-Helmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121529
E-pasts
Karina.Elmane-Helmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Kristīne Vilcāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67121594
E-pasts
Kristine.Vilcane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Guna Andersone
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Muitas maksājumu nodaļa
Tālrunis
67124006
E-pasts
Guna.Andersone [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Striķu iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa

Zaiga Jeklava
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121555
E-pasts
Zaiga.Jeklava [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Svetlana Bogdane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121551
E-pasts
Svetlana.Bogdane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jeļena Pļuto
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121559
E-pasts
Jelena.Pluto [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Elīna Putrenkova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123620
E-pasts
Elina.Putrenkova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Liene Prūse
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123970
E-pasts
Liene.Pruse [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Karīna Tomaševa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121553
E-pasts
Karina.Tomaseva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vineta Šimkus
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123973
E-pasts
Vineta.Simkus [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401
Trešā pievienotās vērtības nodokļa daļa

Ilga Komule
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā pievienotās vērtības nodokļa daļa
Tālrunis
67123518
E-pasts
Ilga.Komule [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Trešā nodaļa

Karīna Ambrosova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123222
E-pasts
Karina.Ambrosova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Tatjana Burova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123519
E-pasts
Tatjana.Burova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Anita Malzubre
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123522
E-pasts
Anita.Malzubre [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Olga Cvirova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123520
E-pasts
Olga.Cvirova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Eva Jurkeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123223
E-pasts
Eva.Jurkevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Olga Romanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123224
E-pasts
Olga.Romanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Aina Špakova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123225
E-pasts
Aina.Spakova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Jūlija Pule
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123525
E-pasts
Julija.Pule [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Ināra Vekšina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123524
E-pasts
Inara.Veksina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601
Pirmā nodaļa

Irēna Grate
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123238
E-pasts
Irena.Grate [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Ināra Nikolaičenko
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123242
E-pasts
Inara.Nikolaicenko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Rina Janiša
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123245
E-pasts
Rina.Janisa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Sandra Pēterāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123243
E-pasts
Sandra.Peterane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Inesa Paškova-Guļajeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123239
E-pasts
Inesa.Paskova-Gulajeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Ilona Vaidaševiča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123229
E-pasts
Ilona.Vaidasevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Ludmila Janoviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123226
E-pasts
Ludmila.Janovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Lilija Vorslava
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67123230
E-pasts
Lilija.Vorslava [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401
Otrā nodaļa

Dzintra Rītiņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123240
E-pasts
Dzintra.Ritina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Ingrīda Aukšpole
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123235
E-pasts
Ingrida.Aukspole [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Marika Cakule
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123228
E-pasts
Marika.Cakule [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Jekaterīna Balkova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123291
E-pasts
Jekaterina.Balkova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Tatjana Mazankina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123234
E-pasts
Tatjana.Mazankina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Andris Lavrinovičs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123237
E-pasts
Andris.Lavrinovics [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Sarmīte Brūvere
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123705
E-pasts
Sarmite.Bruvere [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Inga Vērdiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123232
E-pasts
Inga.Verdina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Edīte Gailuma
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123738
E-pasts
Edite.Gailuma [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201
Procesu uzraudzības un attīstības daļa

Žanete Loginova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības un attīstības daļa
Tālrunis
67121376
E-pasts
Zanete.Loginova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Procesu uzraudzības nodaļa

Sindija Ādmine
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121266
E-pasts
Sindija.Admine [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Maija Merkuse
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121333
E-pasts
Maija.Merkuse [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inguna Norveža
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121341
E-pasts
Inguna.Norveza [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jānis Babiško
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121336
E-pasts
Janis.Babisko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Kožoroneka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121332
E-pasts
Anna.Kozoroneka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ināra Rumpe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121288
E-pasts
Inara.Rumpe [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Evija Milovanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu uzraudzības nodaļa
Tālrunis
67121343
E-pasts
Evija.Milovanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Procesu attīstības nodaļa

Līga Kalniņa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121442
E-pasts
Liga.Kalnina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Oksana Lunte
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121705
E-pasts
Oksana.Lunte [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dairis Pavlovs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121441
E-pasts
Dairis.Pavlovs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Natalija Gurjeva
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121695
E-pasts
Natalija.Gurjeva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Daina Strazdiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121446
E-pasts
Daina.Strazdina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Egija Kravčenko
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121443
E-pasts
Egija.Kravcenko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nataļja Krūzīte
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121444
E-pasts
Natalja.Kruzite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Lauma Zepa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Procesu attīstības nodaļa
Tālrunis
67121265
E-pasts
Lauma.Zepa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Ceturtā algas nodokļu daļa

Trešā nodaļa

Elīna Akmeņkalne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67122746
E-pasts
Elina.Akmenkalne [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Dace Puriņa-Širmele
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121510
E-pasts
Dace.Purina-Sirmele [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Monta Frīdenberga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121291
E-pasts
Monta.Fridenberga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Aleksandrs Voitešonoks
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121513
E-pasts
Aleksandrs.Voitesonoks [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Evija Martinsone
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121478
E-pasts
Evija.Martinsone [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Pirmā nodaļa

Iveta Lāce
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121198
E-pasts
Iveta.Lace [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Rimma Kerimova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121290
E-pasts
Rimma.Kerimova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sanda Poikāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121537
E-pasts
Sanda.Poikane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ineta Vesmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121480
E-pasts
Ineta.Vesmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Tatjana Dobrecova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121497
E-pasts
Tatjana.Dobrecova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anita Davidoviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121350
E-pasts
Anita.Davidovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Otrā nodaļa

Ineta Šmite
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121539
E-pasts
Ineta.Smite [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Irēna Priede
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121575
E-pasts
Irena.Priede [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Uldis Vilcāns
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121329
E-pasts
Uldis.Vilcans [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Marina Zlotņikova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121311
E-pasts
Marina.Zlotnikova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dzintra Tretjakova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121593
E-pasts
Dzintra.Tretjakova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ligita Janevica
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121389
E-pasts
Ligita.Janevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Otrā juridisko personu parādu atgūšanas daļa

Jeļena Skovitova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā juridisko personu parādu atgūšanas daļa
Tālrunis
67121721
E-pasts
Jelena.Skovitova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Trešā nodaļa

Nataļja Ivļeva
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121572
E-pasts
Natalja.Ivleva [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ilona Alksne-Freidenfelde
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121740
E-pasts
Ilona.Alksne-Freidenfelde [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inta Gulbe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121701
E-pasts
Inta.Gulbe [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ilona Šulberga
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123496
E-pasts
Ilona.Sulberga [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Regīna Čerņagina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Regina.Cernagina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anna Poida
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121708
E-pasts
Anna.Poida [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Elīna Birzniece
galvenais inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121713
E-pasts
Elina.Birzniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dace Gudrika
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121708
E-pasts
Dace.Gudrika [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Linda Lodziņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121710
E-pasts
Linda.Lodzina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jūlija Gžibovska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121707
E-pasts
Julija.Gzibovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jeļena Ivanova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121714
E-pasts
Jelena.Ivanova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vita Bāgante
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121719
E-pasts
Vita.Bagante [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jeļena Gruznova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123499
E-pasts
Jelena.Gruznova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601
Ceturtā nodaļa

Daina Petrova
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121766
E-pasts
Daina.Petrova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Tatjana Malahova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123531
E-pasts
Tatjana.Malahova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Zita Veisa
galvenais inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121747
E-pasts
Zita.Veisa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Solvita Poļaka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123733
E-pasts
Solvita.Polaka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Inese Puriškeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123740
E-pasts
Inese.Puriskevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Ilona Murņikova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123732
E-pasts
Ilona.Murnikova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Baiba Kārkliņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67121738
E-pasts
Baiba.Karklina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Linda Rāviņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123730
E-pasts
Linda.Ravina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Jolanta Skurjate
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123734
E-pasts
jolanta.skurjate [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Nora Felsa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123735
E-pasts
Nora.Felsa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Jeļena Jaņeviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123289
E-pasts
Jelena.Janevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Jeļena Lovnika
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
67123497
E-pasts
Jelena.Lovnika [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jupatovkas iela 11, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601

Inga Rojaka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā nodaļa
Tālrunis
E-pasts
inga.rojaka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201
Piektā nodaļa

Vineta Umbraško
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123736
E-pasts
Vineta.Umbrasko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Linda Trode
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123570
E-pasts
Linda.Trode [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Raiņa iela 3, Madona, LV-4801

Liega Romka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67122766
E-pasts
Liega.Romka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Rudīte Baumane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123697
E-pasts
Rudite.Baumane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, LV-5101

Santa Plāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
E-pasts
Santa.Plane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Ērika Borska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123260
E-pasts
Erika.Borska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Justīne Tīrumniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123725
E-pasts
Justine.Tirumniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Ināra Auziņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123569
E-pasts
Inara.Auzina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Raiņa iela 3, Madona, LV-4801

Iveta Krima
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123355
E-pasts
Iveta.Krima [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Brīvības iela 81, Balvi, LV-4501

Rimma Bondare-Naruševiča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123251
E-pasts
Rimma.Bondare-Narusevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Inga Āboltiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123453
E-pasts
Inga.aboltina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Jolanta Bērziņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123356
E-pasts
Jolanta.Berzina.1 [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Brīvības iela 81, Balvi, LV-4501

Aiga Minova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Piektā nodaļa
Tālrunis
67123731
E-pasts
Aiga.Minova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201
Pirmā nodaļa

Alise Alda Čulāde
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121700
E-pasts
Alise.Alda.Culade [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Agnese Skrupska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121743
E-pasts
Agnese.Skrupska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Lāsma Sniķersproģe
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121722
E-pasts
Lasma.Snikersproge [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Elita Jušinska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121754
E-pasts
Elita.Jusinska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Otrā nodaļa

Sabīne Marčenko
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121764
E-pasts
Sabine.Marcenko [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Agnese Strazdiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123857
E-pasts
Agnese.Strazdina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Dārza iela 14A, Bauska, LV-3901

Linda Jansona
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122763
E-pasts
Linda.Jansona [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Marita Mikuļska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121711
E-pasts
Marita.Mikulska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sandra Burjote
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122765
E-pasts
Sandra.Burjote [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Baiba Židava
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122764
E-pasts
Baiba.Zidava [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Kr.Valdemāra iela 2, Cēsis, LV-4101

Eva Riekstiņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121715
E-pasts
Eva.Riekstina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Diāna Simanoviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123640
E-pasts
Diana.Simanovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Maruta Ruļuka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121739
E-pasts
Maruta.Ruluka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inga Serpiļina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121709
E-pasts
Inga.Serpilina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vita Jakovicka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67123645
E-pasts
Vita.Jakovicka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001
Akcīzes nodokļa un citu risku kontroles daļa

Akcīzes nodokļa nodaļa

Ģirts Kaņeps
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121602
E-pasts
Girts.Kaneps [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Jānis Lazdiņš
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121608
E-pasts
Janis.Lazdins [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Māris Peipiņš
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121607
E-pasts
Maris.Peipins [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Mudīte Pauloviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121436
E-pasts
Mudite.Paulovica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Viktors Kisils
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121606
E-pasts
Viktors.Kisils [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Sandra Pizāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121604
E-pasts
Sandra.Pizane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Gatis Feldmanis
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121605
E-pasts
Gatis.Feldmanis [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Oļesja Staceviča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123261
E-pasts
Olesja.Stacevica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Helēna Harina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67123227
E-pasts
Helena.Harina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401

Didzis Prikulis
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121603
E-pasts
Didzis.Prikulis [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inga Jermaka
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Akcīzes nodokļa nodaļa
Tālrunis
67121601
E-pasts
Inga.Jermaka [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Citu risku nodaļa

Solvita Keidāne
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Citu risku nodaļa
Tālrunis
67123960
E-pasts
Solvita.Keidane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jūras iela 25/29, Liepāja, LV-3401

Irēna Svikule-Cigelniece
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Citu risku nodaļa
Tālrunis
67121637
E-pasts
Irena.Svikule-Cigelniece [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Rūdolfs Elksniņš
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Citu risku nodaļa
Tālrunis
67121305
E-pasts
Rudolfs.Elksnins [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Marina Pečorska
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Citu risku nodaļa
Tālrunis
67121319
E-pasts
Marina.Pecorska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vija Čakāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Citu risku nodaļa
Tālrunis
67121552
E-pasts
Vija.Cakane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Ceturtā pievienotās vērtības nodokļa daļa

Gita Paegle
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Ceturtā pievienotās vērtības nodokļa daļa
Tālrunis
67121409
E-pasts
Gita.Paegle [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Trešā nodaļa

Jeļena Kozinda
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121344
E-pasts
Jelena.Kozinda [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Iveta Baidekalna
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121384
E-pasts
Iveta.Baidekalna [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Zeltīte Ābelskalne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121640
E-pasts
Zeltite.Abelskalne [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Iveta Repša
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121614
E-pasts
Iveta.Repsa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Dangute Ozoliņa
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121306
E-pasts
Dangute.Ozolina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Vasīlijs Kandaurovs
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121569
E-pasts
Vasilijs.Kandaurovs [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Laila Lubāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67122738
E-pasts
Laila.Lubane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Ruta Ananiča
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67123543
E-pasts
ruta.ananica [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Raiņa iela 3, Madona, LV-4801

Gunta Pāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Trešā nodaļa
Tālrunis
67121320
E-pasts
Gunta.Pane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Pirmā nodaļa

Elīna Maļinovska
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121425
E-pasts
Elina.Malinovska [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ināra Garā
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121430
E-pasts
Inara.Gara [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Benita Lasmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121286
E-pasts
Benita.Lasmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Nataļja Kalmikova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121309
E-pasts
Natalja.Kalmikova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Anda Anža
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121401
E-pasts
Anda.Anza [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Tatjana Kudrova
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121420
E-pasts
Tatjana.Kudrova [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Darja Turigina
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121428
E-pasts
Darja.Turigina [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Maira Veide
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121413
E-pasts
Maira.Veide [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Arnita Dumpe-Ķepure
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Pirmā nodaļa
Tālrunis
67121390
E-pasts
Arnita.Dumpe-Kepure [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Otrā nodaļa

Inese Lapsa
vadītājs
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67121386
E-pasts
Inese.Lapsa [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Inita Rubīne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67124081
E-pasts
Inita.Rubine [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Mātera iela 57, Jelgava, LV-3001

Inese Folkmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122889
E-pasts
Inese.Folkmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Dzintaru iela 18, Ventspils, LV-3602

Gunta Helmane
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67122740
E-pasts
Gunta.Helmane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015

Ingrīda Skribāne
galvenais nodokļu inspektors
Struktūrvienības nosaukums
Otrā nodaļa
Tālrunis
67124082
E-pasts
Ingrida.Skribane [at] vid.gov.lv
Darba vietas adrese