Deklarācija par 2018.gadu

 Publicēts: 28.12.2020. 12.47


Apakšsadaļu izvēlne

Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā. Vairākām iedzīvotāju grupām ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par ārstniecību, izglītību u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.


Obligāti iesniedzamā
gada ienākumu deklarācija 2018
      Brīvprātīgi iesniedzamā
gada ienākumu deklarācija 2018
 
Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Pieslēgties EDS Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju
 • Kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums. 2018. gadā abu minēto likmju lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

   Gadījumos, kad ienākumi 2018.gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka 2018.gada laikā nodokļi nav samaksāti pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

 • Kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:
   — personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);
   — personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);
   — personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

 • Kā uzzināt, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa?
  • Pēc 2019.gada 1.marta ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID). Iesniedzot GID, sistēma automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus gada laikā, proti, sistēma automātiski izrēķinās, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

   Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis GID, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi. 


  • Nodokļa piemaksa
   Ja deklarācijā parādās sarkanas krāsas laukums, sistēma norāda, ka nodokļi gada laikā nav samaksāti pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti un jāveic deklarācijā norādītā piemaksa. Lai piemaksājamo nodokļa apjomu samazinātu vai pilnībā dzēstu, deklarācijai var pievienot attaisnotos izdevumus (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.).
  • Nodokļa pārmaksa
   Ja deklarācijā parādās zaļas krāsas laukums, sistēma norāda, ka veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksa, proti, persona gada laikā samaksājusi lielāku nodokļa apmēru nekā nepieciešams. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, varat saņemt pārmaksu uz deklarācijā norādīto bankas kontu. Deklarācijai var pievienot attaisnotos izdevumus (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.), par kuriem arī var saņemt gada laikā pārmaksāto nodokli.
 • Kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokli var samaksāt noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma pagarinājumu.
    

   Ja vēlies veikt maksājumu:

   • Veiciet maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā “Maksājumi”, izmantojot internetbanku.
    VAI
   • Veiciet maksājumu jebkurā bankas filiālē.
     

   ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā.

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000

   (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 drīkst maksāt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021.gadu šis konts vairs nebūs aktīvs).

    

   Nodokļa samaksas termiņš

   Kritēriji

   17.jūnijs

   • nodoklis* < 640 eiro
   • ienākumi < 55000 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   17.jūnijs
   16.jūlijs
   16.augusts, iemaksājot katru reizi trešo daļu no aprēķinātā nodokļa summas

   • nodoklis* > 640 eiro
   • ienākumi < 55000 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   16.jūlijs

   • nodoklis* < 640 eiro
   • ienākumi > 55000 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   16.jūlijs
   16.augusts
   16.septembris, iemaksājot katru reizi trešo daļu no aprēķinātā nodokļa summas

   • nodoklis* > 640 eiro
   • ienākumi > 55000 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   2020.gada 1.decembris

   • piemērojami visi tabulā minētie nosacījumi

   Izmaiņas IIN piemaksā

   * nodoklis ir jāmaksā tikai tad, ja tas pārsniedz 1 eiro


   Ja vēlaties lūgt maksājuma pagarinājumu:

   Ja maksājumu nevarat veikt uzreiz, VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” nosūtiet elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu

 • Ko darīt, lai turpmāk, arī 2019.gadam beidzoties, nebūtu jāpiemaksā nodoklis?
  • Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

   1) pieslēdzies savam EDS kontam;

   2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

   3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

    

   Algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski nosūtīts darba devējam (vai citam ienākuma izmaksātājam, kurš ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta), lai gada laikā tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot un ieturot nodokli.

 • Kā iesniegt deklarāciju par 2017., 2016. un 2015.gadu?
  • Gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šī gada laikā var pieprasīt ne vien par 2018.gadu, bet arī par 2017. un 2016.gadu. Savukārt deklarāciju par 2015.gadu var iesniegt līdz 2019.gada 17.jūnijam.
 
 
 
VID semināra "Kā un kāpēc iesniegt gada ienākumu deklarāciju?" video ieraksts
 
 
 
Kā pievienot čekus EDS un iesniegt deklarāciju
 

 

Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi"