Deklarācija par 2019.gadu

 Publicēts: 28.12.2020. 12.07


Apakšsadaļu izvēlne

Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā.

2019. gadā VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulā ir iekļauts jauns koeficents - ienākumu pieauguma koeficients 1,09.  Minētais koeficients ir ieviests, lai mazinātu iespēju, ka iedzīvotajiem veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, attiecīgi pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par ārstniecību, izglītību u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.


Obligāti iesniedzamā
gada ienākumu deklerācija 2019
             Brīvprātīgi iesniedzamā
gada ienākumu deklarācija 2019


Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Pieslēgties EDS Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju
 • Kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums. 2019. gadā abu minēto likmju lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

   Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā tikusi piemērota zemākā IIN likme. 2019.gadā noteikts, ka gada ienākumam līdz 20 004 eiro likme ir – 20%, ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 – 23%, bet ienākumam virs 62 800 eiro gadā – 31,4%.

   Gadījumos, kad ienākumi 2019.gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka 2019.gadā laikā nodokļi nav samaksāti pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

 • Kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:
   — personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);
   — personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);
   — personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

 • Kā uzzināt, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa?
  • Pēc 2020.gada 1.marta ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID). Iesniedzot GID, sistēma automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus gada laikā, proti, sistēma automātiski izrēķinās, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

   Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis GID, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi. Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvo no pienākuma samaksāt iztrūkstošo Iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību valsts budžetā.
  • Nodokļa piemaksa
   Ja deklarācijā parādās sarkanas krāsas laukums, sistēma norāda, ka nodokļi gada laikā nav samaksāti pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti un jāveic deklarācijā norādītā piemaksa. Lai piemaksājamo nodokļa apjomu samazinātu vai pilnībā dzēstu, deklarācijai var pievienot attaisnotos izdevumus (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.).
   Gada ienākumu deklarācija
  • Nodokļa pārmaksa
   Ja deklarācijā parādās zaļas krāsas laukums, sistēma norāda, ka veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksa, proti, persona gada laikā samaksājusi lielāku nodokļa apmēru nekā nepieciešams. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, varat saņemt pārmaksu uz deklarācijā norādīto bankas kontu. Deklarācijai var pievienot attaisnotos izdevumus (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.), par kuriem arī var saņemt gada laikā pārmaksāto nodokli.
   Gada ienākumu deklarācija
 • Kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokli var samaksāt noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma pagarinājumu.

   Ja vēlies veikt maksājumu:

   • Veiciet maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā “Maksājumi”, izmantojot internetbanku.
    VAI
   • veiciet maksājumu jebkurā bankas filiālē.

    ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā

    Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

    Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

    Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

    Konta numurs: LV33TREL1060000300000

    (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 drīkst maksāt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021.gadu šis konts vairs nebūs aktīvs).

   Nodokļa samaksas termiņš

   Kritēriji

   17.jūnijs

   • nodoklis* < 640 eiro
   • ienākumi < 62800 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   17.jūnijs
   16.jūlijs
   16.augusts, iemaksājot katru reizi trešo daļu no aprēķinātā nodokļa summas

   • nodoklis* > 640 eiro
   • ienākumi < 62800 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   16.jūlijs

   • nodoklis* < 640 eiro
   • ienākumi > 62800 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   16.jūlijs
   16.augusts
   16.septembris, iemaksājot katru reizi trešo daļu no aprēķinātā nodokļa summas

   • nodoklis* > 640 eiro
   • ienākumi > 62800 eiro
   • nav piemērojami tabulā minētie nosacījumi

   2020.gada 1.decembris

   • piemērojami visi tabulā minētie nosacījumi

   Gada ienākumu deklarācija

   * nodoklis ir jāmaksā tikai tad, ja tas pārsniedz 1 eiro


   Ja vēlaties lūgt maksājuma pagarinājumu:

   Ja maksājumu nevarat veikt uzreiz, VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” nosūtiet elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu

 • Ko darīt, lai turpmāk, arī 2020.gadam beidzoties, nebūtu jāpiemaksā nodoklis?
  • Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

   1) pieslēdzies savam EDS kontam;

   2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

   3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

    

   Nenorādi savā algas nodokļu grāmatiņā nevienu ienākumu gūšanas vietu, bet iesniedz gada ienākumu deklarāciju un tādejādi atgūsti pārmaksāto ienākumu nodokli;
   Rakstiski vienojies ar savu darba devēju, ka algai tiks piemērots tik liels prognozētais neapliekamais minimums kādu pats vēlies. Tomēr, ņem vērā - tas nedrīkst būt lielāks par Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimumu.

 • Kā iesniegt deklarāciju par 2017., 2018. un 2019.gadu?
  • Gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šī gada laikā var pieprasīt ne vien par 2019.gadu, bet arī par 2018. un 2017.gadu. Savukārt deklarāciju par 2016.gadu var iesniegt līdz 2020.gada 16.jūnijam.
 
 
Kā pievienot čekus EDS un iesniegt deklarāciju
 

 

Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi"