Dokumentu saskaņošanas mērķis – pārliecība, ka dokumenta saturs aptver iestādes intereses un atbildību

 Publicēts: 14.12.2016. 13.50


Apakšsadaļu izvēlne

Pirmkārt, kategoriski noraidām publiski izskanējušos izteikumus un vēlreiz vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienestam nav nekādas saistības ar VAS “Latvijas Pasts” lēmumu par sava darbinieka atbrīvošanu no amata.  Taču vienlaikus jāatzīst, ka šāda sadarbības partnera nekorekta rīcība Valsts ieņēmumu dienestam ir ļoti nepatīkams pārsteigums un rada pamatotas bažas par turpmāko sadarbību.

Attiecībā uz dokumentu vizēšanu jeb saskaņošanu kā tādu, vēršam uzmanību, ka tas nav VID izgudrojums; šāds process ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, kas mūsu valstī nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

Arī Valsts ieņēmu dienestā, tāpat kā jebkurā citā lielā (gan darbinieku skaita, gan darbības un atbildības jomu ziņā) valsts pārvaldes iestādē vai uzņēmumā, pirms līgumu vai kādu citu dokumentu paraksta iestādes vai uzņēmuma vadītājs, viņam ir svarīgi būt pārliecinātam, ka  sagatavotajā dokumentā ietvertā informācija atbilst visām juridiskajām un iestādes prasībām. Piemēram, ja tas ir līgums par kādu konkrētu iestādei sniedzamu pakalpojumu, tas iestādes attiecīgo jomu ekspertu paraksti jeb vīzas ir apliecinājums tam, ka paredzētais pakalpojums un tā saņemšanas kārtība tiešām aptvers visu iesaistīto iestādes vai uzņēmuma struktūrvienību intereses.

Konkrētā dokumenta nosaukumu un saturu drošības apsvērumu dēļ atturēsimies atklāt, taču varam apliecināt, ka tas ir divpusējs līgums, kura saturs skar dažādas atbildības jomas, tajā skaitā arī datu un informācijas drošības jautājumus, par ko liecina arī uz dokumenta redzamie konkrēto VID amatpersonu, piemēram, Finanšu policijas pārvaldes, Muitas policijas pārvaldes u.c. saskaņojumi attiecīgā dokumenta saturam.

Tādējādi konkrētajā gadījumā šāds daudzums vīzu jeb saskaņojumu šim dokumentam bija objektīvi nepieciešams, jo pakalpojums, par kuru slēgts šis līgums, tiešām aptver un skar vairāku VID struktūrvienību darbības jomas un atbildību, tajā skaitā, finanses, drošību, tehnisko nodrošinājumu, juridiskos jautājumus u.c. Attiecīgi šo struktūrvienību eksperti un viņu vadītāji ar savu parakstu uz konkrētā dokumenta apliecināja savu piekrišanu dokumentā paustajam.

Protams, ka Valsts ieņēmumu dienestā ik dienas tiek parakstīti ļoti daudz dažādi līgumi un cita veida dokumenti, kuru saturs nav tik plašs vai tas neskar tik dažādas darbības jomas, un attiecīgi uz tiem ir nepieciešams daudz mazāk saskaņojumu; tie var būt pat viens vai divi.

Papildus informējam, ka Valsts ieņēmumu dienestā šobrīd esam uzsākuši darbu pie jaunās dienesta darbības stratēģijas, un viens no tās mērķiem ir saistīts tieši ar iekšējo procesu vienkāršošanu, tajā skaitā arī attiecībā uz dokumentu apriti un saskaņošanu.