EK publicējusi Eksporta un izvešanas vadlīniju jaunu versiju

 Publicēts: 15.07.2019. 13.04


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā ir ievietota jauna, pārskatīta Eksporta un izvešanas vadlīniju versija ar tās pielikumiem - A "Eksportētāja definīcija" un B "Kuģu apgāde" (skatīt sadaļu "Export"). Minētās vadlīnijas pieejamas tikai angļu valodā.

Muita