Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu veidi

 Publicēts: 29.04.2020. 11.36


Apakšsadaļu izvēlne

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu veidi, kuriem piemērojami īpašie PVN režīmi:

 • Elektronisko sakaru pakalpojumi,
  •  

   Piemēro

   Nepiemēro

   Fiksētie un mobilie balss telefonijas pakalpojumi balss, datu un videomateriālu pārraides un komutācijas nodrošināšanai, tostarp balss telefonijas pakalpojumi ar attēla sastāvdaļu (videotelefona pakalpojumi)

    

   X

    

   Balss telefonijas pakalpojumi, kas tiek nodrošināti ar interneta starpniecību, tostarp balss pārraide ar interneta protokolu (VoIP)

    

   X

    

   Balss pasta, zvanu gaidīšanas, zvanu pāradresēšanas, zvanītāja identifikācijas, trīspusējas zvanīšanas un citi zvanu pārvaldības pakalpojumi

    

   X

    

   Peidžeru pakalpojumi

   X

    

   Balss ziņojumu pakalpojumi

   X

    

   Telefaksa, telegrāfa un teleksa pakalpojumi

   X

    

   Piekļuve internetam, ieskaitot globālo tīmekli

    

   X

    

   Privātie tīkla savienojumi, kas nodrošina telekomunikāciju savienojumus īpašām klienta vajadzībām

   X

    

 • Televīzijas un radio apraides pakalpojumi,
  •  

   Piemēro

   Nepiemēro

   Radio vai televīzijas programmas, ko pārraida vai retranslē radio vai televīzijas tīklā

   X

    

   Radio vai televīzijas programmas, ko izplata ar interneta vai cita elektroniskā tīkla starpniecību, ja tās pārraida vienlaicīgi ar šo programmu pārraidi vai retranslāciju radio vai televīzijas tīklā

   X

    

   Informēšana par konkrētām programmām pēc pieprasījuma

    

   X

   Apraides un translācijas tiesību nodošana

    

   X

   Tehniskā aprīkojuma vai telpu īre apraides pakalpojumu saņemšanai

    

   X

   Radio vai televīzijas programmas, ko izplata ar interneta vai cita elektroniskā tīkla starpniecību (IP straumēšana), izņemot gadījumus, kad programmas tiek vienlaikus raidītas vai pārraidītas radio vai televīzijas tīklos

    

   X

 • Elektroniski sniegtie pakalpojumi
  •  

   Piemēro

   Nepiemēro

   Digitalizētu produktu piegāde vispār, tostarp programmatūras un programmatūru izmaiņas un jauninājumi

   X

    

   Pakalpojumi, kas nodrošina vai atbalsta saimnieciskās vai personiskās darbības prezentēšanu elektroniskajā tīklā, piemēram, tīmekļa vietnē vai lappusē

   X

    

   Pakalpojumi, ko automātiski ģenerē dators ar interneta vai elektroniskā tīkla starpniecību, reaģējot uz pakalpojuma saņēmēja specifisko datu ievietošanu

   X

    

   Tiesību nodošana par atlīdzību laist preces vai pakalpojumus apgrozībā tīmekļa vietnē, kas darbojas kā tiešsaistes tirgus, kurā potenciālie pircēji ar automātiskas procedūras palīdzību piedalās vairāk solīšanā un par kuru pusēm paziņo ar datora automātiski ģenerēta elektroniskā pasta starpniecību

   X

    

   Interneta pakalpojumu paketes (ISP), kurās telekomunikāciju komponente ir papildu un sekundāra daļa (piemēram, piedāvājumi, kuros bez interneta pieejas iekļauti arī citi elementi, kā satura lapas, kas sniedz pieeju ziņām, laika vai tūrisma ziņām; spēles; tīmekļa vietņu mitināšana; pieeja sarunām tiešsaistē utt.)

   X

    

   Tīmekļa vietnes un lapu virtuālā mitināšana

   X

    

   Automātiska tiešsaistes programmu uzturēšana no attāluma

   X

    

   Tālvadāmo sistēmu vadība

   X

    

   Tiešsaistes datu uzglabāšana, kur specifiskos datus uzglabā un atjauno elektroniski

   X

    

   Izsaukuma prasības diska vietas piegāde tiešsaistē

   X

    

   Piekļuve programmatūrai vai tās lejupielāde, tostarp apgādes/uzskaites programmas, pretvīrusu programmatūra un atjauninājumi

   X

    

   Programmatūra, lai bloķētu reklāmkarogu parādīšanos, kas ir citādi zināma kā Bannerblockers

   X

    

   Draiveru lejupielāde, piemēram, programmatūru, kas savieno personālo datoru ar ārējo ierīci, piemēram, printeri

   X

    

   Tiešsaistes automatizēta filtru uzstādīšana tīmekļa vietnēs

   X

    

   Tiešsaistes automatizēta ugunsmūru uzstādīšana

    

   X

    

   Piekļuve ekrāna attēliem vai to lejupielāde

   X

    

   Piekļuve fotogrāfijām, attēliem vai ekrānsaudzētājiem vai to lejupielāde

   X

    

   Digitalizēts grāmatu un citu elektronisko izdevumu saturs

   X

    

   Parakstīšanās uz tiešsaistes laikrakstiem un žurnāliem

   X

    

   Tīmekļa žurnālu un vietņu statistika

   X

    

   Tiešsaistes ziņas, informācija par satiksmi un laika prognoze

   X

    

   Tiiešsaistes informācija, ko programmatūra ģenerē automātiski, reaģējot uz klienta specifisko datu ievietošanu, piemēram, tādi dati kā juridiskie un finanšu dati, tostarp pastāvīgi atjaunojami biržas dati

   X

    

   Reklāmas telpas piešķiršana, tostarp reklāmkarogiem tīmekļa vietnēs/lapās

   X

    

   Meklētājprogrammu un interneta direktoriju izmantošana

   X

    

   Piekļuve mūzikai vai tās lejupielāde personālajā datorā un mobilajā tālrunī

   X

    

   Piekļuve džingliem, izvilkumiem, skaņas signāliem vai citām skaņām vai to lejupielāde

   X

    

   Spēļu lejupielāde personālajā datorā un mobilajā tālrunī

   X

    

   Piekļuve automatizētajām tiešsaistes spēlēm internetā vai līdzīgos elektroniskajos tīklos, kur spēlētāji ir attālu viens no otra

   X

    

   Tādu radio vai televīzijas programmu uztveršana, kuras izplata ar radio vai televīzijas tīkla, interneta vai līdzīgu elektronisko sakaru tīkla starpniecību, lai saskaņā ar programmu katalogu, ko atlasījis mediju pakalpojumu sniedzējs, klausītos vai skatītos programmas lietotāja izvēlētā laikā un pēc lietotāja individuāla pieprasījuma, piemēram, televīzijā vai video pēc pieprasījuma

   X

    

   Tādu radio vai televīzijas programmu uztveršana, kas tiek izplatītas ar interneta vai līdzīgu elektronisko sakaru tīkla starpniecību (IP straumēšana), izņemot gadījumus, kad tās tiek raidītas vienlaikus tradicionālajos radio un televīzijas tīklos

   X

    

   Audio un audiovizuālais satura piegāde, izmantojot sakaru tīklus, ko nenodrošina mediju pakalpojumu sniedzējs un uz kuru nav attiecināma mediju pakalpojumu sniedzēja redakcionāla atbildība

   X

    

   Mediju pakalpojumu sniedzēja audio un audiovizuālo produktu tālāka piegāde ar sakaru tīklu starpniecību, kuru veic cita persona, kas nav mediju pakalpojumu sniedzējs

   X

    

   Automatizēta tālmācība internetā vai līdzīgā elektroniskā tīklā, kas darbojas ar nelielu cilvēka iesaistīšanos vai bez tās, tostarp virtuālās klases, izņemot tur, kur internets vai līdzīgs elektroniskais tīkls tiek izmantots tikai kā instruments saziņai starp skolotāju un to, kas mācās

   X

    

   Skolēni aizpilda darba burtnīcas tīklā, un tās automātiski novērtē bez cilvēka iesaistīšanās

   X

    

   Apraides pakalpojumi

    

   X

   Telekomunikāciju pakalpojumi

    

   X

   Preces, kuru pieprasījumu un apstrādi veic elektroniski

    

   X

   CD-ROM, disketes vai līdzīgi materiāli datu nesējiem

    

   X

   Iespiedmateriāli, piemēram, grāmatas, informatīvie izdevumi, laikraksti vai žurnāli

    

   X

   CD un audio kasetes

    

   X

   Videokasetes un DVD

    

   X

   Spēles CD-ROM formātā

    

   X

   Profesionāļu pakalpojumi, piemēram, juristu un finanšu konsultantu pakalpojumi, kas konsultē klientus ar elektroniskā pasta palīdzību

    

   X

   Mācību pakalpojumi tajos gadījumos, kad skolotājs pasniedz kursa saturu ar interneta vai elektroniskā tīkla starpniecību (proti, ar attālas saites palīdzību)

    

   X

   Datoriekārtu remonta pakalpojumi nesaistes režīmā

    

   X

   Datu uzglabāšanas pakalpojumi nesaistes režīmā

    

   X

   Reklāmas pakalpojumi, piemēram, laikrakstos, plakātos un televīzijā

    

   X

   Tālruņa palīdzības dienesta pakalpojumi

    

   X

   Mācību pakalpojumi, kas ietver tikai tālmācības kursus, piemēram, kursi pa pastu

    

   X

   Parastie izsoļu pakalpojumi ar tiešu cilvēka iejaukšanos neatkarīgi no tā, kā tiek veikta solīšana

    

   X

   Kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un līdzīgu pasākumu ieejas biļešu iegāde tiešsaistē

    

   X

   Pakalpojumu par izmitināšanu viesnīcā, autonomas, restorānu pakalpojumu, pasažieru pārvadājumu un līdzīgu pakalpojumu iegāde tiešsaitē

    

   X