EMDAS MAN/PU funkcionalitātē jauna iespēja - preču atrakstīšana caur programmisko saskarni

 Publicēts: 15.11.2019. 14.45


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ir pieejama jauna iespēja – veikt pagaidu uzglabāšanā esošo preču atrakstīšanu no uzskaites, izmantojot programmisko saskarni (system to system).

Jaunais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk – PUD) preču atrakstīšanas ziņojums (M14) paredzēts iesūtīšanai EMDAS no lietotāja sistēmas un ir līdzvērtīgs šobrīd EMDAS MAN/PU funkcionalitātes aplikācijā pieejamajam manuāli iesniedzamajam preču atrakstīšanas pieteikumam.

Preču atrakstīšanas pieteikuma piemērs aplikācijā.

Preču atrakstīšanas pieteikuma piemērs aplikācijā

PUD preču atrakstīšanu caur programmisko saskarni var veikt vienai konkrētai PUD, atrakstot visas preces pilnā apjomā, vai var atrakstīt vienu preci pilnā apjomā. Daļēja vienas preces atrakstīšana caur programmisko saskarni nav iespējama.

Lai PUD preču atrakstīšana veiksmīgi notiktu caur programmisko saskarni, lietotājam ir jāņem vērā vairāki nosacījumi.

1. Lai veiktu konkrētas PUD visu preču atrakstīšanu:

  • PUD jābūt uzglabāšanā un statusā PUDP - Pieņemts/Apstiprināts;
  • nevienai no PUD precēm nedrīkst būt aktīvs pieteikums, kas gaida muitas amatpersonas izskatīšanu (tajā skaitā – gaida pierādījumus, vai par pieteikumu ir uzsākta lietvedība).

2. Lai veiktu konkrētas PUD vienas preces atrakstīšanu:

  • PUD jābūt statusā:
  • PUDP – Pieņemts/Apstiprināts vai
  • PUDPDI – PUD preces daļēji izvestas;
  • precei nedrīkst būt aktīvs pieteikums, kas gaida muitas amatpersonas izskatīšanu (tajā skaitā – gaida pierādījumus, vai par pieteikumu ir uzsākta lietvedība).
  • precei noliktavā jāatrodas pilnā apjomā (nedrīkst būt uzsākta izvešana).

3. Pieteikumā jābūt aizpildītiem visiem obligātajiem laukiem.

4. Ziņojuma tehniskajam iesniedzējam jāsakrīt ar PUD norādīto pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāju (TS_AUTHORIZATION.TIN).

Pēc PUD preču veiksmīgas atrakstīšanas lietotājam tiek nosūtīts sistēmas atbildes ziņojums M15, kas satur PUD MRN un datus atbilstoši M15 shēmai. (skat. rokasgrāmatā).

Aktuālā rokasgrāmatas redakcija (EMDAS.LTT.04.PIEL.02.02.N.2019), ziņojuma failu piemēri un detalizētāka informācija par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu  ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS, atvērumā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata - EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu)Lietotāja rokasgrāmata EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu)“EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis”.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv