Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs

 Publicēts: 18.12.2020. 08.50


Autoratlīdzības izmaksātājam jauna IIN un VSAOI ieturēšanas un maksāšanas kārtība no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Stājas spēkā: 01.07.2021.

 

 • Kā man jāaprēķina un jāizmaksā autoratlīdzība?
  • Autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē), nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās, bet IIN maksāšanas termiņš ir nākošā mēneša 23.datums.

   Autoratlīdzības izmaksātājs, kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim no autoratlīdzības (nepiemērojot izdevumu normu), ja tās saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību, līdz 25 000 eiro gadā ietur 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas.

   Ja autoratlīdzības ienākums pārsniedz 25 000 eiro gadā, pārsnieguma daļai ietur 40% nodokli

   Autoratlīdzības izmaksātājam no sevis 5% VSAOI no 2021. gada 1. jūlija nav jāmaksā, atlīdzības izmaksātājam nav arī jāsniedz VID darba devēja ziņojums, bet jāsniedz tikai paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdzšinējā kārtībā un jāsamaksā nodoklis līdz nākamā mēneša 23.datumam.

   Ja autoratlīdzības saņēmējs ir izvēlējies autoratlīdzību saņemt kā saimnieciskās darbības ienākumu (ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs), autoratlīdzības izmaksātājam nav pienākums ieturēt nodokli, un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām minēto ienākumu deklarē kā saimnieciskās darbības ienākumu ar ienākuma veida kodu “2007”. Paziņojumu iesniedz EDS līdz nākamā mēneša 15. datumam tāpat kā līdz šim.