Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs

 Publicēts: 28.06.2021. 12.22


Autoratlīdzības izmaksātājam jauna IIN un VSAOI ieturēšanas un maksāšanas kārtība no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Stājas spēkā: 01.07.2021.

 

 • Kā man jāaprēķina un jāizmaksā autoratlīdzība?
  • Ja autoratlīdzības izmaksātājs ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē) vai autoratlīdzība tiek izmaksāta autortiesību mantiniekiem, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās, bet IIN maksāšanas termiņš ir nākamā mēneša 23. datums.

   Autoratlīdzības izmaksātājs, kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim no autoratlīdzības (nepiemērojot izdevumu normu vai nodokļu atvieglojumus), ja tās saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību, līdz 25 000 eiro gadā ietur 25 % nodokli, kas sastāv no 80 % VSAOI daļas un 20 % IIN daļas.

   Ja autoratlīdzības ienākums pārsniedz 25 000 eiro gadā, no pārsnieguma daļas ietur 40 % nodokli.

   No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzības izmaksātājam nav jāmaksā 5 % VSAOI par autoratlīdzības saņēmēju, turklāt atlīdzības izmaksātājam nav arī jāsniedz VID darba devēja ziņojums, bet tikai paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar ienākuma veida kodu “1061” līdz nākamā mēneša 15. datumam un jāsamaksā nodoklis līdz nākamā mēneša 23. datumam.

   Autoratlīdzības izmaksai piemēro tos nodokļu normatīvos aktus, kuri ir spēkā autoratlīdzības izmaksas dienā, izņemot, ja autoratlīdzības līgums noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim un atlīdzību izmaksā 2021. gadā, piemēro nodokļu normatīvos aktus, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī - autoratlīdzības izmaksātājs sniedz darba devēja ziņojumu, deklarējot 5 % VSAOI, un paziņojumu ar ienākuma veida kodu “1003” par ieturēto 20 % IIN.

   Ja autoratlīdzības saņēmējs ir izvēlējies autoratlīdzību saņemt kā saimnieciskās darbības ienākumu (ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs), autoratlīdzības izmaksātājam nav pienākuma ieturēt nodokli un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām minēto ienākumu viņš deklarē kā saimnieciskās darbības ienākumu ar ienākuma veida kodu “2007”. Šādu paziņojumu iesniedz EDS līdz nākamā gada 1. februārim.