Esmu autoratlīdzības saņēmējs

 Publicēts: 22.01.2021. 15.17


Autoratlīdzības saņēmējiem jauna IIN maksāšanas kārtība (ar pārejas periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim). Jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē).

 • Kā aprēķina nodokļus no manas autoratlīdzības?
  • Līdz 2021.gada 30.jūnijam autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ienākuma (autoratlīdzība – nosacītā izdevumu norma) ietur IIN 20% apmērā, bet, iesniedzot GID, autoratlīdzības saņēmējam tiek pārrēķināts ieturētais nodoklis atbilstoši progresīvajai IIN likmei.

   Savukārt VSAOI par izmaksāto autoratlīdzību no saviem līdzekļiem 5% apmērā maksā autoratlīdzības izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensiju apdrošināšanas labā, bet autoratlīdzības saņēmējs, ja autoratlīdzības ienākuma apmērs pārsniedz 500 eiro, un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 500 eiro,  maksā VSAOI kā pašnodarbināta persona no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 500 eiro, un sniedz pašnodarbinātā ziņojumu.

   No 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim autoratlīdzības izmaksātājs  no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā (nepiemērojot izdevumu normu) ieturēs 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas*, bet, ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniedz minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, VSAA izrēķinās trūkstošo starpību un ar VID EDS starpniecību paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10%  apmērā pensiju apdrošināšanai.


   Piemēram

   Monta 2021.gada jūlijā uzstājas koncertā, par kuru līgumā noteikta 400 eiro autoratlīdzība. Autoratlīdzības izmaksātājs tajā pašā mēnesī izmaksā Montai 300 eiro, ieturot 100 eiro nodokli (25% no 400). Tā kā Montas VSAOI nesasniedz minimālo VSAOI, bet Montai nav darba attiecību vai citu ienākumu, par kuru tiktu maksāts VSAOI, un viņa neatbilst gadījumiem, kad minimālais VSAOI nav jāmaksā, VSAA  ar VID EDS starpniecību 3 mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām paziņo Montai, cik no iztūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.


   Savukārt, ja autoratlīdzība pārsniedz 25 000 eiro gadā, pārsniegumu daļai piemērojama 40% nodoklis, kas ietver tos pašus 80% VSAOI un 20% IIN*.

   Ja gada laikā nav ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo kopējo autoratlīdzības apmēru veido vairāki autoratlīdzības izmaksātāji vai autoratlīdzības ienākums ārvalstīs, autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim iesniedz EDS autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju* un samaksā aprēķināto nodokli līdz 2022.gada 23.jūnijam.

   * Minētā kārtība neattiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem.

   Autoratlīdzības saņēmējam ir iespējams jau no 2021.gada 1.jūlija reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējiem, izvēloties maksāt nodokļus par autoratlīdzību vispārējā pašnodarbinātā režīmā (IIN un VSAOI) vai mikrouzņēmuma nodokļa režīmā vai reģistrēt komercsabiedrību.

   Plašāka informācija par reģistrēšanos un nodokļu nomaksu šajos režīmos  pieejama šeit.

   Izvēloties reģistrēt saimniecisko darbību, ir iespējams piemērot 25 % vai 50% nosacīto  izdevumu normu (atbilstoši līdzšinējam regulējumam) vai izdevumus pēc faktiskajiem saimnieciskās darbības izdevumiem (pierādot tos ar čekiem, maksājumu uzdevumiem u.c.), un arī VSAOI maksāt kā pašnodarbinātajam.

   Izvēloties mikrouzņēmuma nodokļa režīmu (skatīt izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa režīmā).

   Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē), nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.