Esmu MUN maksātājs

 Publicēts: 04.06.2021. 13.57


 

2020. gada 11.decembrī ir izsludināti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas noteic no 2021.gada mikrouzņēmumiem būtiskas izmaiņas.

Mikrouznēmuma īpašniekam ir tiesības savas saimnieciskās darbības veikšanai algot darbiniekus un maksāt algas nodokļus vispārējā kārtībā (darbinieku algām jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Mikrouzņēmums, pieņemot darbā darbinieku, kļūst par darba devēju.

 • Kādas ir mikrouzņēmuma nodokļa likmes?​
  •  

   Mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40%.

   Mikrouzņēmumu nodokļa likmes:

   2020.gads

   2021.gads

    

   Apgrozījums, EUR gadā

   Nodokļa likme

   Līdz 40 000

   15%

   Virs 40 000

   +20% par pārsniegumu

    

   Apgrozījums, EUR gadā

   Nodokļa likme

   Līdz 25 000

   25%

   Virs 25 000

   40% par pārsniegumu

    

   Ja mikrouznēmumu nodokļa maksātājs reģistrēts 2021. gada 2.ceturksnī vai vēlāk, apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts 2021.gadā:

   • ar 2.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 eiro, - 40%; ar
   • 3.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro, - 40%; ar
   • 4.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 6250 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 eiro, - 40%.
 • Kādā kārtībā tiek nodarbināti darbinieki mikrouzņēmumā?
  • No 2021. gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu varēs izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks. Mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu nevar piemērot darbinieku algām.

   Tās personas, kas ir reģistrētas kā darbinieki pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja līdz 2020. gada beigām, darbu šādā statusā drīkst turpināt līdz 2021. gada 30.jūnijam.

   Savukārt ar 2021. gada 1. jūliju ienākumus, ko gūs jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks (izņemot mikrouzņēmuma īpašnieku), kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, apliek ar darbaspēka nodokļiem vispārējā kārtībā – proti, darbinieku ienākumiem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā.

   Darba devējs darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

   • IIN likme 20 % —23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 euro;
   • IIN likme 23 % — mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro. ;
   • VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);
   • URVN - 0,36 eiro mēnesī
     

   Pieņemot darbinieku no 2021.gada 1.janvāra, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

   Infografika - personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 1.jūlija.

 • Kāds ir maksimālais mikrouzņēmumu apgrozījums?
  • Ar 2021.gada 1.janvāri ir mainīts mikrouzņēmumu nodokļa  maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. 

   Ja mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu – nākamo gadu.

   Informācija par reģistrēšanos PVN maksātāju reģistrā pieejama šeit

 • Kā jādeklarē un jāveic mikrouzņēmuma nodokļa maksājumi?
  • Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.

   Mikrouznēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouznēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, tajā norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto mikrouznēmumu nodokli.

   Mikrouznēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir bijis viena vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos).

   Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā.

 • Kādi ierobežojumi jāievēro mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem? 
  • No 2021. gada 1. janvāra par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nevarēs kļūt pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Ja mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu – nākamo gadu.

 


Semināra izdales materiāli