Esmu MUN maksātājs

 Publicēts: 29.06.2018. 11.09


 • Kāds ir maksimālais mikrouzņēmumu apgrozījums?
  • Stājas spēkā

   Ar 2018.gada 1.janvāri ir mainīts mikrouzņēmumu nodokļa (turpmāk – MUN) maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. Ja 2017.gadā maksimālais gada apgrozījums bija 100 000 euro, tad, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, kalendāra gadā pieļaujamais apgrozījums nevar pārsniegt 40 000 euro.

   Ja tomēr mikrouzņēmuma apgrozījums 2018.gadā pārsniedz 40 000 euro, šim pārsniegumam piemēro papildu 20 % likmi un no 2019.gada uzņēmums zaudēs MUN maksātāja statusu.

   Spēkā ir palicis nosacījums, ka mikrouzņēmums papildu 20 % likmi var nepiemērot, ja tā kalendāra (taksācijas) gada apgrozījums pārsniedz 40 000 euro, bet, salīdzinot ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pieaugums nepārsniedz 30 %.

   Īpaši pārejas nosacījumi ir paredzēti tiem mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums 2018.gadā vai 2019.gadā ir vairāk nekā 40 000 euro, taču nepārsniedz 52 000 euro. Šādi uzņēmumi 2018.gadā un 2019.gadā apgrozījuma pārsniegumam var nepiemērot papildu 20 % likmi, taču ar nosacījumu, ja to apgrozījums 2017.gadā vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 euro.

   Nr.p.k.

   Nosacījums

   Apgrozījums 2017.gadā

   Apgrozījums 2018.gadā

   Apgrozījums 2019.gadā

   1.

   Papildu likme nav jāmaksā un uzņēmums saglabā mikrouzņēmuma statusu, ja:

   100 000 euro

   40 000 euro

   40 000 euro

   2.

   Apgrozījuma pārsniegumam piemēro papildu 20 % nodokļa likmi un uzņēmums ar nākamo gadu zaudē MUN maksātāja statusu, ja:

   Vairāk nekā 100 000 euro

   Vairāk nekā 40 000 euro

   Vairāk nekā 40 000 euro

   3.

   Apgrozījuma pārsniegumam var nepiemērot papildu 20 % nodokļa likmi, ja:

   Apgrozījums pieaudzis ne vairāk kā par 30 % salīdzinājumā ar 2015. un 2016.gada apgrozījumu

   Apgrozījums nepārsniedz 52 000 euro, ja 2016. vai 2017.gadā tas pārsniedza 40 000 euro

   Apgrozījums nepārsniedz 52 000 euro, ja 2017.gadā tas pārsniedza 40 000 euro


   Saeimas Sabiedrisko attiecību daļas biroja infografika:

   Mikrouznemumi

    


   Butiskākie grozījumi likumā "Par mikrouzņēmumu nodokli"

 • Kādā kārtībā tiek nodarbināti darbinieki mikrouzņēmumā?
  • Stājas spēkāAr 2018.gada 1.janvāri mikrouzņēmums no jauna var pieņemt darbā tikai tādu darbinieku, kurš vienlaikus nestrādā citā mikrouzņēmumā. Savukārt tie mikrouzņēmuma darbinieki, kuri ir uzsākuši darba attiecības mikrouzņēmumā līdz 2017.gada 31.decembrim, var turpināt tajā strādāt bez izmaiņām arī 2018.gadā, un papildu likme no uzņēmuma apgrozījuma par tiem nav jāmaksā.

   2018.gads ir pārejas periods, kura laikā mikrouzņēmuma īpašnieks var izvērtēt gan savu darbinieku statusu, gan savu nodokļu maksāšanas režīmu un nepieciešamības gadījumā reģistrēt citu.

   Lai mikrouzņēmuma īpašnieks zinātu, vai un kuri viņa darbinieki ir vienlaikus nodarbināti arī citos mikrouzņēmumos, VID līdz 2018.gada 1.februārim informē par to katru mikrouzņēmuma īpašnieku, nosūtot individuālu vēstuli Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
    

   2018.gads

   2019.gads

   Darbinieks var turpināt darbu vairākos mikrouzņēmumos, ja ir pieņemts darbā līdz 2017.gada 31.decembrim.

   Šādā gadījumā papildu likme mikrouzņēmumam nav jāmaksā.

   Tie mikrouzņēmumi, kuri joprojām nodarbinās personas, kas vienlaikus strādā vairākos mikrouzņēmumos, maksās papildus 2 % likmi no uzņēmuma apgrozījuma par katru šādu darbinieku.

   Šādā gadījumā mikrouzņēmums ar 2020.gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

    


   Butiskākie grozījumi likumā "Par mikrouzņēmumu nodokli" 


Biežāk uzdotie jautājumi

 


 

Noderīga informācija: