Esmu patentmaksas maksātājs

 Publicēts: 26.10.2018. 14.22


Stajas spekaKas vēl var maksāt samazināto patentmaksu?

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, samazināto patentmaksu 9 vai 17 euro apmērā var maksāt arī personas, kurām piešķirta 1. vai 2.grupas invaliditāte, ne tikai pensijas vecuma iedzīvotāji.

Patentmaksas apmērs citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nevar maksāt samazināto patentmaksu, ir no 50 līdz 100 euro mēnesī.

Patentmaksa

 


Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”