Esmu saimnieciskās darbības veicējs

 Publicēts: 26.10.2018. 11.39


 • Kādi ierobežojumi mani skar?
  • Stajas spekaNo 2018.gada 1.janvāra ieviests saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

   Saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā ir iekļaujami:

   • darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis;
   • nekustamā īpašuma nodoklis;
   • pamatlīdzekļu nolietojums;
   • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

    

   Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro:

   • par pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem;
   • par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Cik lielas obligātās iemaksas turpmāk būs jāveic?
  •  

   Stajas spekaPašnodarbinātai personai, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru, kā līdz šim ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) no ienākumiem, kuri nav mazāki par minimālo algu (430 euro).

   Ar 2018.gada 1.janvāri pašnodarbinātajām personām ir jāveic arī VSAOI pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā.

    

    

    

   Ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru

   Ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru

   Ja ienākumi gadā nesasniedz 50 euro

   430 euro un vairāk

   mazāk par 430 euro

   mazāk par 50 euro no gada sākuma

   līdzšinējā kārtībā

   +

   iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (5% no ienākumiem, kuri nav mazāki par 430 euro un faktisko ienākumu starpības)

    

   obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (5% no faktiskajiem ienākumiem, atskaitot 50 euro)

   obligātās iemaksas neveic


   Piemērs:

   Piemers

    


   2017.gada 22.novembra grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

 • No kādas darījumu summas man jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā?
  • Stajas spekaSākot no 2018.gada 1.janvāra nodokļu maksātājam (gan privātpersonai, gan komersantam) jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vismaz 40 000 euro.

   Svarīgi ņemt vērā, ka atsevišķos Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajos gadījumos jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā arī pirms iepriekš minētās summas sasniegšanas.
         Būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

 • Kurām papildu nozarēm turpmāk jāpiemēro PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība?
  • Stajas speka

   Līdz 2017.gadam Latvijā reversais PVN tiek piemērots:

   • kokrūpniecībai (gan attiecībā uz kokmateriālu piegādēm, gan dažādiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti saistībā ar kokmateriālu piegādi);
   • metāllūžņu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem;
   • būvniecības pakalpojumiem;
   • atsevišķu elektronisko ierīču piegādēm;
   • graudaugu nozarei;
   • dārgmetālu piegādēm.

    

    

   No 2017.gada 1.janvāra PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība papildus jāpiemēro arī neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm.

   No 2018.gada 1.janvāra PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība papildus jāpiemēro:

   • būvizstrādājumu piegādei (līdz šim tikai būvniecības pakalpojumiem);
   • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;
   • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;
   • spēļu konsoļu piegādēm.

    

   Visās minētajās darbības jomās pretēji vispārīgajai PVN maksāšanas kārtībai PVN par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu valsts budžetā iemaksā preču vai pakalpojuma saņēmējs, kurš ir reģistrēts PVN maksātājs.


   Būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" 


Biezak uzdotie jautajumi


Noderīga informācija: