Esmu saimnieciskās darbības veicējs

 Publicēts: 18.08.2021. 10.38


 

 • Cik lielas obligātās iemaksas turpmāk būs jāveic?
  • Periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu veikšanas kārtība nemainās. Pašnodarbinātai personai, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru, kā līdz šim ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) no ienākumiem, kuri nav mazāki par minimālo algu (500 euro).
    

   Ar 2021.gada 1.janvāri līdz 30.jūnijam pašnodarbinātajām personām ir jāveic arī VSAOI pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā, izņemot lauksaimniekus.

   Ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru

   Ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru

   Ja ienākumi gadā nesasniedz 50 euro

   500 euro un vairāk

   mazāk par 500 euro

   mazāk par 50 euro no gada sākuma

   Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 500 euro  reizina ar 31,07 % (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem)

   +

   iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (5% no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 euro un faktisko ienākumu starpības)

    

   obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (5% no faktiskajiem ienākumiem, atskaitot 50 euro)

   obligātās iemaksas neveic

    

   Ar 2021.gada 1.jūliju pašnodarbinātajām personām, tai skaitā arī lauksaimniekiem, ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10 % apmērā (5% vietā) par katru ceturksni.

   Ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru

   Ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru

    

    

   500 euro un vairāk

   mazāk par 500 euro

    

   Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 500 euro  reizina ar 31,07 % (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem)

   +

   iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (10% no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 euro un faktisko ienākumu starpības)

    

   obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
   (10% no faktiskajiem ienākumiem)

    

    

   Sākot ar 2021.gada 1.jūliju  ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

   Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu,  par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

   Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aģentūras aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

   Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

   Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs  1500 euro ceturksnī, tad viņš iesniedz EDS iesniegumu  par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

   1. 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
   2. 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

    

   Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā Sarakste ar VID. Iesniegumā jānorāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 euro mēnesī vai 1500 euro ceturksnī.

   Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

   Pēc kalendāra gada beigām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā veic minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un Valsts ieņēmumu dienests EDS informē pašnodarbināto par pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

   Infografika - personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 1.jūlija.