Gada neapliekamais minimums

 Publicēts: 07.01.2020. 14.20


Apakšsadaļu izvēlne

Gada neapliekamo minimumu piemēro fiziskajai personai (arī Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentam, ja Latvijā ir gūti vairāk nekā 75 % no kopējiem ienākumiem) par visu kalendāra gadu, izņemot periodu, kad persona ir bijusi cita nodokļu maksātāja apgādībā, kā arī izņemot, ja personai ir piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”.

Fiziskajai personai ir tiesības uz gada diferencēto neapliekamo minimumu, kuru aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:

  • Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu;
  • maksimālo gada neapliekamo minimumu (2020.gadā – 3600 euro);
  • gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2020.gadā – 6000 euro);
  • gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (2020.gadā – 14 400 euro).

Fiziskai personai ienākuma gūšanas vietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Personām, kurām ir piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums ir 3600 euro vai 300 euro mēnesī.

Uzziniet vairāk par neapliekamā minimuma piemērošanu sadaļā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli.