Gads iesācies ar nodokļu ieņēmumu plāna pārpildi par 42,01 milj. EUR

 Publicēts: 10.02.2020. 15.57


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada janvārī ir 855,73 milj. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, tie palielinājušies par 74,65 milj. EUR jeb 9,6 %. Ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja darbaspēka nodokļu ieņēmumi, turklāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi arī nodrošināja kopējo ieņēmumu plāna pārpildi par 42,01 milj. EUR jeb 5,2 %.

Visvairāk, salīdzinot ar 2019.gada janvāri, palielinājušies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi – par 32,16 milj. EUR jeb 21,3 %. Savukārt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi palielinājušies par 18,94 milj. EUR jeb 6,9 %. Lielākais darbaspēka nodokļu ieņēmumu pieaugums vērojams nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību; automobiļu un motociklu remontu, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbībām. Jāatzīmē, ka šo ieņēmumu pieaugumu veicina nodarbināto skaita un viņu darba ienākumu palielināšanās, kā arī nodokļu likmju un piemērojamo atvieglojumu izmaiņas. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu sekmēja arī atsevišķu nodokļu maksātāju veiktās iemaksas sakarā ar dividenžu izmaksu vai ienākumiem no kapitāla pieauguma.

Ievērojamas pozitīvas izmaiņas salīdzināmajos periodos ir arī uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem – tie palielinājušies par 9,93 milj. EUR jeb 3,3 reizes, sasniedzot 14,17 milj. EUR. Tas galvenokārt skaidrojams ar iemaksu pieaugumu par 9,25 milj. EUR jeb 80,9 %. 2020. gada janvārī no uzņēmumu ienākuma nodokļa, pamatojoties uz nodokļu maksātāju pieprasījumiem, atmaksāti 6,52 milj. EUR, kas ir par 0,69 milj. EUR jeb 9,6 % mazāk nekā janvārī pērn.

Vairāk nekā ceturtdaļa jeb 25,6 % (219,18 milj. EUR) no VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem 2020. gada janvārī ir pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi. Salīdzinot ar 2019.gada janvāri, tie ir par 5,06 milj. EUR jeb 2,4 % lielāki. Tomēr, ņemot vērā nodokļa atmaksas kāpumu, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, šī gada janvārī iekasētie pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi atpalika no plāna izpildes. Šī gada janvārī pievienotās vērtības nodoklis atmaksāts 106,18 milj. EUR apmērā, kas ir par 4,91 milj. EUR jeb 4,8 %, vairāk nekā pagājušā gada janvārī. Visvairāk atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas palielinājušās nodokļu maksātājiem, kuri darbojas lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē, operāciju ar nekustamo īpašumu nozarē vai pakalpojumu sniegšanas nozarē.

Plānoto apmēru 2020.gada janvārī nesasniedza arī akcīzes nodokļa ieņēmumi, atpaliekot no plāna par 3,32 milj. EUR jeb 3,5 %. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, tie palielinājušies par 1,26 milj. EUR jeb 1,4 %. Neskatoties uz plāna neizpildi, lielākais pieaugums ir vērojams akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem. Tas saistāms ar patēriņam nodoto naftas produktu apjoma pieaugumu. Turpretī, patēriņam nodoto stipro alkoholisko dzērienu apjoma samazināšanās dēļ akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem salīdzināmajos periodos samazinājušies par 0,63 milj. EUR jeb 3,0 %.