Grozījumi Deleģētajā regulā 2015/2446

 Publicēts: 08.07.2019. 13.23


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 2019.gada 5.jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L181) ir publicēta Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu.

Grozījumi Deleģētajā regulā 2015/2446 tiek veikti e-komercijas nolūkā, lai ieviestu jaunu muitas deklarāciju ar super samazinātu datu kopu sūtījumiem, kam piemēro Regulas 1186/2009 23. un 25.panta atbrīvojumus no ievedmuitas nodokļa. Tas nodrošinās iespēju deklarēt preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 22 EUR, ņemot vērā to, ka no 2021.gada 1.janvāra tiek atcelta 22 EUR robežvērtība PVN iekasēšanai.

Muita